Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft 620 duizend euro financiering weten te verwerven vanuit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie voor onderzoek binnen een internationaal onderzoeksconsortium. Het doel is te komen tot een effectief regelgevingskader voor auteursrecht in de digitale samenleving, met het oog op culturele diversiteit en toegang tot cultuur. Betrokken onderzoekers vanuit het IViR zijn Joost Poort, Mireille van Eechoud, João Quintais, Stef van Gompel en Daniel Gervais.

De financiering is onderdeel van het project Rethinking Digital Copyright Law for a Culturally Diverse, Accessible, Creative Europe (reCreating Europe). Het IViR is een van de partners in dit onderzoeksconsortium, dat wordt gecoördineerd door Sant'Anna School of Advanced Studies (Italië). Het project reCreating Europe als geheel ontvangt 3,1 miljoen euro.

Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een ongekende democratisering van culturele productie, denk Instagram waarop fotografen - professionele en niet-professionele - hun producties met de wereld delen of Spotify waar iedere muzikant of producer zijn of haar muziek of podcast kan uploaden. De productie en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken neemt met iedere nieuwe technologie verder toe.

Een effectief systeem van toekomstbestendige normen voor digitaal auteursrecht is daarom van groot belang, ook met het oog op culturele diversiteit en de toegang tot cultuur. Het is echter niet eenvoudig om hiertoe te komen vanwege een aantal fenomenen: de complexiteit van auteursrecht, diversiteit van belangen. uiteenlopende regelgeving, en een gebrek aan kennis en bewustzijn als het gaat om auteursrecht. Het project reCreating Europe is gericht op de invloed van digitalisering en de Digital Single Market op culturele diversiteit, toegang tot cultuur en culturele creatie in Europa. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een regelgevingskader dat cultureel diverse productie bevordert en inclusieve toegang en consumptie optimaliseert.

In reCreating Europa ligt de focus op vijf hoofdgroepen van stakeholders: individuele makers/performers, de creatieve industrie, culturele en erfgoedinstellingen, tussenpersonen (bijvoorbeeld een platform als YouTube) en eindgebruikers. Hierdoor kunnen de onderzoekers de verschillende knelpunten en behoeften op een samenhangende en multidisciplinaire wijze onderzoeken.

De rol van het IViR ligt - deels in samenwerking met andere partners in het consortium - in vijf deelprojecten:

  • Een onderzoek op basis van een grote EU-brede enquête naar de opvattingen en ervaringen van makers en uitvoerend kunstenaars met betrekking tot digitalisering, auteursrecht en de Digital Single Market;
  • Een onderzoek naar de groeiende rol van kunstmatige intelligentie als producent van cultureel werk en de uitdagingen die dat stelt voor menselijk auteurschap;
  • Een onderzoek naar de rol van territorialiteit in het auteursrecht;
  • Een onderzoek gericht op het ontwikkelen van ‘best practices’ voor legitiem gebruik van materiaal in specifieke culturele sectoren;
  • Een onderzoek naar de rol van het automatisch verwijderen van content door platforms en het effect hiervan op de toegang tot cultuurproducten.

De coördinatie vanuit het IViR is in handen van Joost Poort. Daarnaast nemen onder anderen Mireille van Eechoud, João Quintais, Stef van Gompel en Daniel Gervais deel in de verschillende projecten.