Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Met ingang van 1 juli 2021 is Wybren Jan Buma de nieuwe wetenschappelijk directeur van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Buma, hoogleraar Molecular Spectroscopy, is de opvolger van Peter Bolhuis, hoogleraar Simulation of Biomolecular Systems and Soft Matter.

Wybren Jan Buma is sinds 1991 verbonden aan de UvA. In 2000 werd hij bijzonder hoogleraar namens het John van Geuns Fonds, en in 2005 gewoon hoogleraar. Sinds 2017 is hij tevens bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit waar hij verbonden is aan het FELIX Laboratorium. In zijn onderzoek richt hij zich op de ontwikkeling en toepassing van laserspectroscopische methoden voor de studie van lichtgeactiveerde functionele moleculen en materialen, en van astrochemisch relevante moleculen. Daarnaast werkt hij aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe methoden voor chiroptische structuuranalyse. In 2008 ontving Buma de EU Descartes-prijs voor transnationaal onderzoek als lid van het SynNanoMotors-team. Hij is ook wetenschappelijk directeur van de Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC). Foto: Jan Willem Steenmeijer.

Het Van 't Hoff Instituut voor Moleculaire Wetenschappen verlegt de grenzen van de chemie via nieuwsgierigheidsgedreven en toepassingsgedreven onderzoek naar het gedrag van moleculen in steeds complexere processen en systemen. De internationaal erkende kennis en expertise van het instituut wordt benut en uitgebreid in gezamenlijk onderzoek dat een antwoord biedt op uitdagingen in de maatschappij en de industrie.

Opwindende jaren voor de boeg

Wybren Jan Buma kijkt ernaar uit om de koers voort te zetten die onder Peter Bolhuis sinds juli 2019 is ontwikkeld. "We hebben opwindende jaren voor de boeg", zegt hij, refererend aan de drie overkoepelende strategische en innovatieve onderzoeksgebieden die onder het directeurschap van Bolhuis werden vastgesteld. Deze sluiten aan bij het strategisch plan van de bètafaculteit van de UvA, zijn sterk verbonden met de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat, en hebben tegelijkertijd een sterke basis in fundamenteel onderzoek. "We zijn nu bezig om onze inzet op deze gebieden strategisch te optimaliseren", zegt Buma. "Je merkt dat dit echt leeft binnen de staf en het geeft nieuw enthousiasme." Hij verwacht dat de gecombineerde onderzoeksinspanningen op basis van de - in veel opzichten unieke - expertise van het instituut zullen leiden tot belangrijke bijdragen aan wetenschap en maatschappij.

Buma is ook zeer te spreken over de nieuwe, jonge onderzoekers die onlangs zijn aangesteld. "Zij komen met spannende nieuwe onderzoekslijnen die de traditionele grenzen van expertise overschrijden. En er zullen er nog meer volgen. We zijn blij deze nieuwe generatie van onderzoekers te mogen verwelkomen en hebben er alle vertrouwen in dat zij het onderzoek aan het instituut en de faculteit naar een hoger niveau zullen tillen." Tot slot kijkt Buma uit naar het volledig nieuwe curriculum van de opleiding Chemical Sciences, dat komend academisch jaar van start gaat. "Dit sluit sterker aan bij 'nieuwe' wetenschap en biedt veel meer vrijheid dan voorheen. Ik denk dat het studenten erg zal aanspreken en zal leiden tot een toename van de instroom. Al met al ben ik er trots op dat ik de komende jaren wetenschappelijk directeur mag zijn van dit topinstituut, en ik ga mijn best doen om al deze nieuwe ontwikkelingen optimaal te benutten."

Een gezond en dynamisch instituut

In een terugblik concludeert vertrekkend directeur Peter Bolhuis dat het instituut er, ondanks het tamelijk lastige Covid-gedomineerde laatste jaar, goed voor staat. Die conclusie wordt bevestigd door de recente positieve midterm review. Hij verheugt zich erop nu meer aan zijn eigen onderzoek toe te komen: "Naast de lopende projecten, die de afgelopen jaren minder aandacht hebben gekregen dan ze verdienden, ga ik mijn onderzoeksinspanningen concentreren op het ontwikkelen van nieuwe benaderingen in de computationele chemie. Ik ben in het bijzonder geinteresseerd in complexiteit in chemische niet-evenwichtssystemen en hoe je daarover kunt nadenken aan de hand van een statistische beschrijving van dynamische paden. Dit heeft niet alleen toepassingen in het begrijpen, beheersen en ontwerpen van nieuwe (zachte) materialen en processen, maar uiteindelijk ook in het begrijpen van het ontstaan van levende systemen." De toekomst van het instituut ziet er goed uit, concludeert Bolhuis. "Wybren Jan Buma is goed voorbereid om het stokje over te nemen als directeur, en hij heeft positieve plannen. Ik wens hem en heel het instituut een mooie tijd toe, en veel succes."

Meer over het Van 't Hoff Institute of Molecular Sciences

In het Engels: