Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak te maken met jeugdhulp en jeugdbescherming. Te vaak wordt nog gedacht dat de LVB van de ouders oorzaak is van de opvoedproblematiek. Ouders met LVB kunnen echter zelf opvoeden, mits ze daarbij goed ondersteund worden. In haar oratie laat Maroesjka van Nieuwenhuijzen zien wat daarvoor nodig is.

Kerngegevens van evenement Kijk achter de schermen!
Datum
15 september 2022
Tijd
16:30
Maroesjka van Nieuwenhuijzen (Foto: Kirsten van Santen)

De samenleving eist veel van mensen met een lichtelijk verstandelijke beperking (LVB). Voor ouders met LVB is opvoeden een extra uitdaging; ze hebben daar vaker specialistische hulp in de jeugdbescherming voor nodig. Ondanks dat ze hun problemen niet allemaal zelf kunnen oplossen, hebben we de neiging om alles wat mis gaat in deze gezinnen, toe te schrijven aan de ouders met LVB zelf, aldus Maroesjka van Nieuwenhuijzen. Het is echter niet alleen het probleem van de ouders; attributies van professionals, kenmerken van het zorgsysteem, en stigmatisering maken evenzeer deel uit van het probleem. Ouders met LVB kunnen hun kinderen echter zelf opvoeden, mits ze daarbij ondersteund worden: preventief, langdurig en samenhangend. Daar moeten de professionals in zowel het vrijwillig als gedwongen kader goed voor toegerust worden. Om de kwaliteit van ondersteuning door te ontwikkelen is het van belang om interventies en methodieken in zowel het vrijwillig als gedwongen kader te blijven monitoren en op effectiviteit te onderzoeken.

Prof. dr. M. van Nieuwenhuijzen, bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming: Kijk achter de schermen! Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien met een licht verstandelijke beperking.

Deze oratie is hier live te volgen.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 WN Amsterdam