Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Door televisie is de private emotie van burgers meer centraal komen te staan in het publieke debat. Dat heeft zeer positieve kanten (emancipatie, ontspanning, (h)erkenning...) maar brengt ook verschijnselen met zich mee die als negatief of ongewenst worden ervaren: de rol van private emoties in politiek, journalistiek en sport bijvoorbeeld. In hoeverre spelen de specifieke eigenschappen van het medium televisie (de 'wetten') daarbij een rol en hoe moeten we dat in historisch perspectief waarderen? Die vraag staat centraal tijdens het afscheidscollege van Huub Wijfjes op 16 december.
Kerngegevens van evenement De wetten van televisie en de emancipatie van de private emotie
Datum
16 december 2022
Tijd
16:30

In 70 jaar heeft televisie enorme invloed gekregen. De specifieke eigenschappen of 'wetten' van televisie hebben bijgedragen aan vele ingrijpende veranderingen, waar driftig over gebekvecht is. Talloze politici, topsporters, maatschappelijke belangen, actiegroepen en burgers hebben geklaagd over de manier waarop zij of hun belangen op televisie ten tonele werden gevoerd. Evenzo goed zijn vele burgers dankbaar geweest dat door de televisie hun identiteit eindelijk in het openbaar kon worden gehoord en erkend. Dat laatste heeft er sterk toe bijgedragen dat de private emotie tot het publieke domein is doorgedrongen en zelfs een onlosmakelijk onderdeel van het publiek debat zijn geworden. In het afscheidscollege van Huub Wijfjes wordt het historisch gegroeide verband tussen televisie en de private emotie nader toegelicht aan de hand van het vele academische onderzoek dat verricht is. Welke consequenties heeft televisie gehad voor de kwaliteit van het openbare debat, de maatschappelijke en politiek ontwikkeling en de voortgang van publieke omroep?

Dit afscheidscollege is hier live te volgen. 

Prof. dr. H.B.M. Wijfjes, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie: De wetten van televisie en de emancipatie van de private emotie.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 WN Amsterdam