Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), houdt dit jaar de Kohnstammlezing. In zijn lezing, getiteld ‘De toekomst zal het leren’, gaat Putters in op de vraag hoe onderwijs, werkgevers en werkenden zélf stappen met lef kunnen zetten. Hij neemt ons mee in zijn observaties en houdt een pleidooi voor herbezinning op werken en leren in de toekomst.
Kerngegevens van evenement SER-voorzitter Kim Putters houdt Kohnstammlezing 2023: ‘De toekomst zal het leren’
Datum
24 maart 2023
Tijd
15:00 -16:30
Kim Putters (foto: Jerry Lampen)
Kim Putters (foto: Jerry Lampen)

We leven in een tijd van grote transities die ingrijpen op de manier waarop we leven, studeren en werken. Scheidslijnen tussen groepen in de samenleving worden groter. Dat is ook zichtbaar in het onderwijs. Deze ontwikkeling beïnvloedt niet alleen het hier en nu, maar ook toekomstige generaties.

Hoe zorgen we dat (jonge) mensen voorafgaand en tijdens hun loopbaan tijd en ruimte krijgen om talenten te ontdekken? En hoe verhoudt zich dat tot het aantrekkelijk maken van tekortberoepen? Leren en ontwikkelen kan soms voelen als topsport. Hoe maken we daar een teamprestatie van, waarbij naast talentontwikkeling ook het waarderen van ieders talent centraal staat?

We voelen allemaal de urgentie om iets te doen aan de ongelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Toch lukt het ons nog onvoldoende om die onrust in daden om te zetten. In zijn Kohnstammlezing gaat Kim Putters in op de vraag hoe onderwijs, werkgevers en werkenden zélf stappen met lef kunnen zetten. Hij neemt ons mee in zijn observaties en houdt een pleidooi voor herbezinning op werken en leren in de toekomst. Daarvoor is het versnellen en omarmen van veranderingen nu nodig, zo stelt hij.

Over Kim Putters

Prof. dr. K. (Kim) Putters (1973) is sinds september 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is hij een dag per week universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Eerder, van 2013 tot 2022, was Putters directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In die rol gaf hij leiding aan het SCP en adviseerde hij kabinet en parlement over de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, die hij duidde voor de bredere samenleving. Hij was van 2003 tot 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA en hield zich toen onder meer bezig met milieu, zorg, hoger onderwijs en binnenlandse zaken. Daarnaast was hij universitair docent Bestuurskunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van 2008 tot 2022 was Putters in Rotterdam eerst hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg en later hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat. Hij verrichtte onderzoek naar innovaties, maatschappelijk ondernemerschap, wijk- en buurtgericht werken en het bredere sociaal domein. In 2022 kende de Open Universiteit Putters een eredoctoraat toe vanwege de aansprekende wijze waarop hij, wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. In 2019 en 2020 werd hij door de Volkskrant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Putters publiceerde eerder over de noodzaak van ‘een nieuw sociaal contract’.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de drieëntwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.

Onderwijs en Opvoeding Amsterdam

Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en LEARN! Onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 WN Amsterdam

Aanmelden

Toegang vrij. Vooraf aanmelden (verplicht) via onderstaande link. Mocht je na registratie toch verhinderd zijn, meld je dan s.v.p. af door te e-mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl.

Livestream

De lezing zal ook via een livestream te volgen zijn. Voor het bekijken hiervan hoef je je niet aan te melden. De livestream komt op vrijdag 24 maart 2023 vanaf 14.55 uur beschikbaar via onderstaande link.

De uitnodiging en de tekst van de lezing verschijnen uitsluitend nog in digitale vorm. Mail naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl als je per e-mail uitgenodigd wilt worden voor de Kohnstammlezing van volgend jaar (en die daarna).