Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanwege het coronavirus wordt deze oratie gehouden in de vorm van een webinar.

Kerngegevens van evenement De taal van strategische communicatie
Datum 1 oktober 2020
Tijd 17:00
Christian Burgers. Foto: VU

In zijn oratie gaat Christian Burgers in op de rol van taal binnen strategische communicatie. Hij licht dit toe aan de hand van drie casussen die gelinkt zijn aan de recente communicatietrends van Logeion.

De eerste casus betreft betekenisgeving aan technologie innovaties. Burgers laat zien hoe en waarom taalgebruik (en met name metaforen) essentieel zijn bij de duiding van complexe nieuwe informatietechnologie. 

De tweede casus betreft het veranderende medialandschap waarin we steeds meer hybride genres zien. Een hybride genre combineert communicatieve functies die in klassieke genres van elkaar gescheiden waren. Zo vormt satirisch nieuws bijvoorbeeld een combinatie van entertainment, informatie en opinie. 

De derde casus zoomt in op de rol van taal en communicatie binnen groepen. Burgers laat zien hoe en waarom taal een belangrijke rol speelt binnen groepsvorming, en waarom taal vaak op subtiele wijze meningsvorming in groepen kan sturen. 

Samen geven de drie casussen een breed beeld van het belang van taal binnen strategische communicatie.

Dhr. prof. dr. C.F. Burgers, bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie: 'De taal van de strategische communicatie'. 

Deelname

Vanwege het coronavirus wordt deze oratie gehouden in de vorm van een webinar. De oratie is te volgen via deze link