Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het hanteren van professionele pedagogische relaties vereist specifieke kennis en vaardigheden (scholing) van hulpverleners, hetgeen op zijn beurt om een gedegen theoretisch kader en empirische onderbouwing vraagt. De emotionele bandcomponent uit het affiliatieperspectief, dat in verschillende werkvelden gehanteerd wordt, zou kunnen profiteren van de meer diepgaande theoretische en empirische uitwerking van het begrip affectieve relatiekwaliteit op basis van de gehechtheidstheorie in het werkveld onderwijs, beargumenteert Helma Koomen in haar oratie op 8 juni.

Kerngegevens van evenement Professionele pedagogische relaties vragen meer dan een warm hart
Datum 8 juni 2022
Tijd 16:30
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Helma Koomen. Foto: Kirsten van Santen

Emotionele betrokkenheid van hulpverleners bij kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidspositie is van evident belang. Behalve een warm hart hebben hulpverleners echter ook professionele kennis en vaardigheden nodig voor de omgang met relaties, om een solide fundament te kunnen leggen voor de verdere beroepsuitoefening. Dit is in het belang van de cliënt én de professionele opvoeder zelf. Helma Koomen is van mening dat in de opleiding meer aandacht aan relatievorming moet worden besteed dan momenteel het geval is. Te vaak wordt gedacht dat het om een algemeen menselijke vaardigheid gaat die zonder scholing al voldoende aanwezig is. De scholing in relatievorming vraagt op zijn beurt om een goed uitgewerkt theoretisch kader over de affectieve hulpverleningsrelatie inclusief empirische onderbouwing, waaraan het opvallend genoeg in veel werkvelden ontbreekt. In deze oratie wordt verkend wat de conceptualisering over de leerkracht-leerlingrelatie op basis van de gehechtheidstheorie, en uitwerking in meetinstrumenten en relatieinterventies, kan betekenen voor andere werkvelden.

Prof. dr. H.M.Y. Koomen, hoogleraar Professionele pedagogische relaties, op de Kohnstammleerstoel: Professionele pedagogische relaties vragen meer dan een warm hart.

 

Deze oratie is hier live te volgen.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam