Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. mr. J.A. Peters is per 1 juli 2002 benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het staatsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. mr. J.A. Peters (1946) is per 1 juli 2002 benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het staatsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is een voortzetting van de twee leerstoelen die voorheen door prof. mr. L. Prakke en prof. mr. J.M. de Meij werden bekleed.

Jit Peters studeerde in 1971 af in het Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich vervolgens in het Amerikaans staatsrecht en internationaal recht aan de Columbia Law School in New York. In 1972 werd hij wetenschappelijk medewerkers staats- en administratief recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, in 1977 gevolgd door een aanstelling als wetenschappelijk hoofdmedewerker. In 1981 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift 'Het primaat van de vrijheid van meningsuiting. Vergelijkende aspecten Nederland-Amerika'.
In 1982 ging Peters in de Leidse gemeentepolitiek en was hij wethouder Onderwijs, Samenlevingsopbouw en Emancipatie, vanaf 1984 wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer. In 1988 werd hij bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer directeur Bestuurszaken. In 1994 volgde een aanstelling als directeur Internationale Milieuzaken. Vanaf 1999 is hij directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Als directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving is hij belast met de bewaking van de Grondwet, de totstandkoming van grondwetswijzigingen en overige constitutionele wetgeving.
Naast zijn werk is Peters momenteel raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie in Amsterdam en rechter-plaatsvervanger van de rechtbank in Den Haag.