Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. J. Huisman is per 1 april 2002 benoemd tot hoogleraar Aquatische Microbiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Dhr. dr. J. Huisman (1968) is per 1 april 2002 op persoonlijke titel benoemd tot deeltijdhoogleraar Aquatische Microbiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van
Amsterdam (UvA).

Jef Huisman studeerde in 1992 cum laude af in de Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waarna hij als fellow van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) promotieonderzoek deed aan de RUG en de UvA naar concurrentie om licht tussen planktonsoorten. Hij promoveerde in 1997 cum laude aan de RUG op het proefschrift 'The Struggle for Light'.

Na zijn promotie heeft hij een jaar doorgebracht als postdoc in de theoretische biologie aan Stanford University, Verenigde Staten. Na een aanstelling van een jaar als postdoc in de mariene microbiologie aan het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek werd hij in 1999 benoemd tot universitair docent aan de UvA. In 2001 volgde een benoeming tot universitair hoofddocent.

Huisman heeft diverse prijzen en subsidies verworven. Hij verkreeg onder andere in 1997 een TALENT-stipendium en in 2000 een PIONIER-beurs van NWO.

Zijn onderzoek richt zich op de concurrentiestrijd tussen micro-organismen. Hoe werkt concurrentie? Wie wint, en waarom?

Internationale prijzen ontving hij van het Ecology Institute en van de American Society of Naturalists, voor zijn onderzoek naar de concurrentiestrijd. Huisman heeft zitting in de editorial board van de internationale tijdschriften 'The American Naturalist' en 'Oecologia'.

De leerstoel Aquatische Microbiologie is nieuw en uniek in Nederland. Zij richt zich op een combinatie van theoretisch en experimenteel onderzoek, dat kennis op het genetisch, moleculair en fysiologisch niveau wil gebruiken voor het voorspellen van de populatiedynamica en de ecologische rol van micro-organismen in aquatische ecosystemen. De leerstoel maakt deel uit van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED).