Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. D. M. Gavrila is per 1 april 2003 benoemd tot deeltijdhoogleraar Intelligente Perceptie Systemen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Dhr. dr. D. M. Gavrila (1967) is per 1 april 2003 benoemd tot deeltijdhoogleraar Intelligente Perceptie Systemen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze nieuwe leerstoel betreft intelligente systemen die met behulp van sensoren hun omgeving waarnemen om daaraan relevante informatie voor het handelen te ontlenen. Vooral het herkennen van mensen en hun activiteiten uit videobeelden staat hierbij centraal, met toepassingen voor intelligente auto’s, publieke veiligheid en geavanceerde mens/machine-interfaces.

Dariu M. Gavrila is in 1990 cum laude afgestudeerd in de informatica aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1996 in de computer science aan de University of Maryland (Verenigde Staten) op het proefschrift 3D Model-based Tracking of Humans in Action. Hij was een visiting researcher aan het MIT Media Laboratory (Verenigde Staten) in 1996. Sinds 1997 is hij research scientist en projectmanager bij DaimlerChrysler Research in Ulm (Duitsland) en daar werkzaam op het gebied van intelligente auto’s.

Dr. D. M. Gavrila (1967) has been appointed part-time professor in the area of Intelligent Perception Systems at the Faculty of Science of the University of Amsterdam (UvA), as of April 1, 2003.This new chair deals with intelligent systems that use sensors to perceive their environment, in order to extract relevant information to act upon. In particular the detection of humans and their activity by video images is a focus, with applications to intelligent vehicles, public safety and advanced user interfaces.

Dariu M. Gavrila received his MSc degree in Computer Science cum laude from the Vrije Universiteit in Amsterdam in 1990. He received a Ph.D. degree in Computer Science from the University of Maryland at College Park in 1996, with his thesis entitled 3D Model-based Tracking of Humans in Action. He was a visiting researcher at the MIT Media Laboratory in 1996. Since 1997 he is a research scientist and project manager at DaimlerChrysler Research in Ulm, Germany, working in the area of intelligent vehicles.