Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. P.H. van der Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal pedagogische hulpverlening aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dhr. dr. P.H. van der Laan (1954) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal pedagogische hulpverlening aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting K&O – Fonds Fie van der Hoop, met steun van het Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de Stichting Ontwikkelingsfonds Dagbehandeling, de Beroepsvereniging voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies Phorza, en de Maatschappelijk Ondernemersgroep (MOgroep). De leerstoel is bedoeld om door middel van onderzoek en onderwijs het professioneel handelen in de (sociaal-)pedagogische hulpverlening wetenschappelijk te onderbouwen en zo de methodische kwaliteit en de effectiviteit van het hulpverlenend handelen te bevorderen.

Peter van der Laan is sinds eind 1999 als senior onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Leiden en daarnaast - voor een dag in de week - als universitair hoofddocent Criminologie verbonden aan de Universiteit Leiden. Voordien was hij werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie (1981-1998) en bij de Dartington Social Research Unit en de University of Exeter in Engeland (1998-1999).

Van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Zijn onderzoeksactiviteiten staan sinds jaar en dag in het teken van justitiële jeugdzorg, jeugdstrafrecht en jeugdcriminaliteit. Als scientific expert wordt hij regelmatig door de Raad van Europa en de Verenigde Naties uitgezonden naar lidstaten voor doorlichting, toezicht en advies inzake de preventieve en strafrechtelijke aanpak van jeugdcriminaliteit. Hij was een van de opstellers van een recente aanbeveling van de Raad van Europa over de aanpak van jeugdcriminaliteit (New ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice).