Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. ir. A. Reijndorp is per september 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dhr. ir. A. Reijndorp (1948) is per september 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Han Lammers Leerstoel. De verdergaande groei van Almere stelt steeds hogere eisen aan de wijze waarop de maatschappelijke ontwikkelingen in Almere worden vormgegeven. Uit onderzoek naar de sociale cohesie van de stad bleek in 2003 dat een wetenschappelijke verdieping op maatschappelijke vraagstukken een goede aanvulling zou zijn voor de stad. Daarom heeft de gemeente Almere de Stichting Han Lammers Leerstoel in het leven geroepen.

Arnold Reijndorp doet al vele jaren onderzoek op het grensvlak van stedenbouw en sociaal-culturele ontwikkelingen. Deze onderzoeken resulteerden onder andere in boeken als Buitenwijk. Stedelijkheid op afstand, Op zoek naar nieuw publiek domein en Stadswijk. Stedenbouw en dagelijks leven. Op dit moment is hij zowel betrokken bij de vernieuwing van verschillende naoorlogse stadsdelen als bij de ontwikkeling van nieuwe wijken. Als bijzonder hoogleraar zal Reijndorp zich de komende jaren vooral bezighouden met de jeugd van nieuwe steden. Zowel in letterlijke, als in figuurlijke zin. Hij zal onderzoek doen naar de generaties die in de nieuwe steden opgroeiden: de kinderen van de pioniers en hun kinderen. Zijn ze gebleven of weggetrokken? Wat is hun binding met de nieuwe stad? In hoeverre vormen zij het draagvlak voor de economie en de cultuur van de nieuwe stad? Een tweede belangrijk onderwerp is de uitgroei van de nieuwe steden zelf. In hoeverre zijn de nieuwe steden al volwassen of zitten ze nog in de adolescentiefase? Zoeken en vinden nieuwe steden ook nieuwe oplossingen voor de aloude stadsproblemen? Hoe lang blijft een nieuwe stad een nieuwe stad, gekenmerkt door nieuw elan en pioniersgeest? In zijn onderzoek en onderwijs zal Reijndorp zich zowel richten op Nederland, als op nieuwe steden in Europa en elders in de wereld. De bouw van honderden nieuwe steden met enkele miljoenen inwoners in China is daarbij wel het meest in het oog springend.

Reijndorp is sinds 1994 eigenaar/directeur van Reijndorp bv, stedelijk onderzoek en advies te Rotterdam. Daarnaast is hij lid van het Quality Team dat de gemeente Almere adviseert over het stadscentrum. Verder is hij onder andere extern adviseur/lid onderzoeksberaad van het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) en lid van de Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer (VROMraad). Van 1998 tot 2000 was Reijndorp gasthoogleraar Stedenbouw en stadssociologie aan de Technische Universität Berlin, in 2002 gastdocent Sociologie en gebouwde omgeving aan de UvA, en in 2004 gastdocent stedelijke vernieuwing aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Hij geeft regelmatig voordrachten en colleges in binnen- en buitenland.