Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Evelien Tonkens is per 1 augustus 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, in het bijzonder de vraagstukken van competentieontwikkeling en toerusting, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dr. Evelien Tonkens (1961) is per 1 augustus 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, in het bijzonder de vraagstukken van competentieontwikkeling en toerusting, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de stichting Actief Burgerschap.

Het onderzoek in het kader van de leerstoel is gericht op de bevordering van actief burgerschap, gedefinieerd als het (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. Wat vraagt actief burgerschap van overheid, maatschappelijke organisaties en burgers? Over welke vaardigheden en deugden moeten burgers beschikken, als ze verantwoordelijkheid voor de publieke zaak willen nemen? En wat vereist bevordering van actief burgerschap van overheid en maatschappelijke organisaties zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen of vrijwilligersorganisaties? Welke idealen van actief burgerschap bestaan er momenteel en in hoeverre staan die op gespannen voet met elkaar? Dergelijke vragen zullen centraal staan in Tonkens onderzoek.

Momenteel is Tonkens voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer. Per 28 juni 2005 verlaat zij de Tweede Kamer echter. Voorheen werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij diverse universiteiten en (onderzoeks)instituten. Tonkens studeerde politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de UvA. In 1999 promoveerde zij in de sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Het zelfontplooiingsregime. De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig (Bert Bakker, Amsterdam). In 2003 verscheen van haar hand Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector (NIZW uitgeverij, Utrecht; 4e druk 2004). Daarnaast publiceerde zij vele artikelen en columns in kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Tonkens is tevens columnist en redacteur van TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken. Rode draad in haar publicaties is het onderzoek naar praktijken en idealen van actief burgerschap, zoals zelfontplooiing, autonomie, mondigheid, (mede)zeggenschap, keuzevrijheid, vraagsturing en transparantie.