Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. C. van Loveren is benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de Faculteit der Tandheelkunde.

Dhr. dr. C. van Loveren (1952) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mond- en Tandhygiëne.

Cor van Loveren gaat zich bezighouden met het opstellen van effectieve preventieprogramma’s voor risicogroepen in de tandheelkunde. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw trad een sterke verbetering op van de gebitsgezondheid in Nederland. Deze verbetering is echter gestagneerd. Er is een groep jongeren met nog altijd veel tandbederf bij wie de huidige preventieve programma’s niet succesvol genoeg zijn. Ook onder ouderen zijn er specifieke problemen rond de gebitsverzorging, zoals afgenomen mogelijkheden voor zelfzorg wanneer bijvoorbeeld de gezondheid hen in de steek laat. Van Loveren gaat instrumenten ontwikkelen om deze risicogroepen tijdig te kunnen selecteren. Ook gaat hij op hen toegesneden preventieprogramma’s ontwikkelen, die gebaseerd moeten zijn op een effectievere zelf- en mantelzorg. Daarnaast zal Van Loveren - in samenwerking met onderzoekers in de moleculaire biologie en andere relevante tandheelkundige basisvakken - de mogelijkheden van nieuwe preventieve middelen onderzoeken. Van Loverens leeropdracht is afgestemd op de doelstellingen van het Ivoren Kruis, dat preventie als speerpunt van al haar activiteiten heeft.

Van Loveren is sinds 1986 verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), eerst als universitair docent en sinds 1995 als universitair hoofddocent bij de vakgroep Cariologie & Endodontologie. Daarnaast is hij werkzaam als docent preventieve tandheelkunde bij de opleiding voor mondhygiënisten in Amsterdam. Van Loveren is tevens voorzitter van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. Verder is hij onder andere lid van de redactieraad van het International Journal of Dental Hygiene en redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.