Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. C.M. van Praag is benoemd tot hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie.

Mw. dr. C.M. van Praag (1967) is benoemd tot hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is deels ondergebracht bij de Amsterdam School of Economics (ASE) en deels bij de Amsterdam Business School (ABS). Van Praag is tevens benoemd tot directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), dat met de instelling van de leerstoel is opgericht. De missie van ACE is het versterken van het ondernemingsklimaat in Nederland door het (laten) uitvoeren en communiceren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Zo wordt ook een brug geslagen tussen de internationale academische wereld en het Nederlandse bedrijfsleven, beleidsmakers en (student-)ondernemers.

Mirjam van Praag doet economisch onderzoek op het terrein van ondernemerschap en organisatie. Op het gebied van ondernemerschap bestudeert zij de individuele factoren die bijdragen aan succesvol zelfstandig ondernemerschap. Hierbij richt zij zich in het bijzonder op de invloed van human capital. Onlangs publiceerde Van Praag het boek Successful Entrepreneurship. Confronting Economic Theory with Empirical Practice.
Binnen de organisatie-economie richt Van Praags onderzoek zich op de relatie tussen evaluatie en beloning van werknemers en bestuurders, en waardecreatie. Van Praag zal beide onderzoeksterreinen combineren in studies naar effectieve organisatiestructuren om ondernemerschap binnen grote bedrijven te stimuleren.

Van Praag is sinds 1998 als universitair hoofddocent Organisatie-economie werkzaam bij de UvA. Zij is fellow van het Tinbergen Instituut en associate editor van Small Business Economics. Voordien was ze werkzaam als consultant bij The Boston Consulting Group.