Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. K. Stronks is benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

Mw. dr. K. Stronks (1964) is benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Stronks is tevens benoemd tot hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC/UvA).

Karien Stronks begon haar professionele loopbaan aan het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Centraal thema in haar onderzoek is de invloed van de maatschappelijke context op gezondheid en ziekte. In de naoorlogse periode leefde men in Nederland lange tijd in de veronderstelling dat er tussen sociale klassen geen verschillen in gezondheid meer zouden bestaan. In de jaren tachtig werd dit beeld wreed verstoord door de publicatie van de zogeheten Vergelijkende Buurtonderzoeken in Amsterdam. Uit deze studies bleken grote verschillen in gezondheid tussen inwoners uit meer en minder welgestelde buurten. In reactie daarop zijn twee landelijke onderzoeksprogramma’s uitgevoerd. In het kader van het eerste onderzoeksprogramma deed Stronks epidemiologisch onderzoek naar de achtergronden van de slechtere gezondheidstoestand van mensen in lagere sociaal-economische groepen. In het tweede programma verschoof de focus naar (de evaluatie van) interventies en beleid ter verkleining van die verschillen. Als coördinator van dit programma maakte Stronks deel uit van de commissie Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen-fase II. Deze commissie adviseerde in 2001 de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over beleid ter verkleining van deze gezondheidsverschillen.

Stronks is sinds 1997 werkzaam bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC/UvA), sinds 2001 als universitair hoofddocent. Het onderzoek van haar onderzoeksgroep focust vooral op de gezondheid van allochtone bevolkingsgroepen. Met de komst van immigranten is de bevolkingssamenstelling, met name in grote steden, drastisch veranderd. Langzamerhand werd duidelijk dat dit belangrijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, onder andere vanwege etnische verschillen in het voorkomen van ziekten. Het onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde beoogt kennis te genereren over de gezondheid en het zorggebruik van allochtone groepen. Deze vormt een basis voor aanpassing van preventieve maatregelen of richtlijnen voor klinisch handelen aan het (epidemiologisch) profiel van die groepen. Daarbij wordt onder andere samengewerkt met klinische afdelingen van het AMC, en met de GGD Amsterdam.

Eerder was Stronks ook stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Voor haar proefschrift Socio-economic inequalities in health: individual choice or social circumstances? (1997) ontving zij de Volksgezondheidsprijs van de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap.


Zie onderstaande verwijzing voor de webpagina van Karien Stronks.