Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. T.F. Rinke de Wit is benoemd tot hoogleraar Sustainable Health Care Delivery in Resource-Poor Settings aan de Faculteit der Geneeskunde.

Dhr. dr. T.F. Rinke de Wit (1961) is benoemd tot hoogleraar Sustainable Health Care Delivery in Resource-Poor Settings aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

In zijn onderzoek zal Tobias Rinke de Wit zich richten op de evaluatie van duurzame gezondheidszorg in Afrika. Belangrijke trefwoorden hierbij zijn: multidisciplinair, toegepast en gericht op capaciteitsopbouw. Rinke de Wits visie is dat analyse van de ontwikkelingsproblematiek vanuit verschillende disciplines tegelijkertijd een hogere kans van slagen heeft. Zo kan het succes van de invoering van een nieuw verzekeringspakket voor gezondheidszorg in Namibië gemeten worden aan de hand van biomedische parameters bij de patiënten, maar ook aan de hand van de socio-economische leefsituatie van de verzekerden en hun gezinnen. Een combinatie van deze waarnemingen maakt een bredere en daardoor betekenisvollere interpretatie van de interventie mogelijk. Rinke de Wit zal zich tevens richten op directe toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het is de bedoeling dat operationeel onderzoek in ontwikkelingslanden leidt tot de opbouw van lokale onderzoekscapaciteit. Uiteindelijk gaat het erom dat Afrikaanse onderzoekers zelfstandig de uitdagingen van duurzame gezondheidszorg evalueren.

Rinke de Wit promoveerde in 1991 op de moleculair biologische en immunologische karakterisering van humane transplantatie-antigenen. Dit project bereidde hem voor op het verrichten van onderzoek in Afrika. Eind 1990 begon Rinke de Wit als senior-onderzoeker bij het Armauer Hansen Research Institute (AHRI) in Addis Ababa (Ethiopië). Hier werkte hij drie jaar met een internationaal team aan de identificatie van antigenen van lepra, tuberculose en Leishmania, ter ontwikkeling van toekomstige diagnostische tests en vaccins. Daarnaast verzorgde hij onderwijs aan Ethiopische studenten en hielp hij mee aan de locale capaciteitsopbouw van laboratoria.

In 1994 werd Rinke de Wit Laboratory Director van het Ethio-Netherlands AIDS Research Project (ENARP). Gedurende zeven jaar was hij verbonden aan het Ethiopian Health and Nutrition Research Institute (EHNRI), waar ENARP is gesitueerd. Hij was hierbij verantwoordelijk voor de opbouw van een groot referentielaboratorium en twee satellieten, de wetenschappelijke ondersteuning van een team laboranten en studenten, en de coördinatie van het onderzoeksprogramma met de Nederlandse partnerinstellingen. Onderwerp van het onderzoeksprogramma was de immunologie en virologie van de natural history van hiv-infectie in de Afrikaanse context (naar het concept van de bekende Amsterdamse hiv/aids-cohortstudies). Tegelijkertijd ondersteunde Rinke de Wit uitgebreide informatiecampagnes over HIV.

Sinds 2001 is Rinke de Wit werkzaam als directeur Advocacy & Research van PharmAccess Foundation, een non-profit organisatie die zich inzet voor het vergroten van de toegang tot de behandeling van aids in de context van duurzame algemene gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Hij was nauw betrokken bij de implementatie van verschillende hiv/aidsprogramma’s in Afrika. In 2004 kwam Rinke de Wit met een voorstel tot het verzekeren van aidsbehandelingen in Namibië. De ervaringen met dit project hebben bijgedragen aan het concept van het Health Insurance Fund (HIF), een innovatief financieringsmechanisme dat verzekeringspremies van doelgroepen in Afrika ondersteunt. Het eerste HIF-project speelt zich de komende jaren af in Nigeria. Rinke de Wit zal het hoogleraarschap aan de UvA combineren met zijn functie bij PharmAccess. De leerstoel wordt ondersteund door een onderzoeksbeurs van het AIDS Fonds.