Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. A.P. Verhoeff (1960) is per 1 november 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel wordt gezamenlijk gedragen door de Vereniging SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) en Agis Zorgverzekeringen.

Arnoud Verhoeff begon zijn professionele loopbaan bij de GGD Amsterdam in 1985 bij de afdeling Medische Milieukunde. Hier verrichte hij onder meer onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van het binnenmilieu van woningen en de gezondheid van bewoners. Dit leidde tot een promotie bij de Erasmus Universiteit in 1994 over het onderwerp Home dampness, fungi and house dust mites, and respiratory symptoms in children. Na zijn promotie kreeg Verhoeff met een stipendium van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de mogelijkheid om een jaar te werken bij de Harvard School of Public Health in Boston. Daar ontwikkelde hij een bredere interesse op het terrein van de openbare gezondheidszorg.

Na terugkeer werd Verhoeff in 1996 hoofd van het cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam. Dit cluster is verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheidstoestand van de Amsterdamse bevolking, onderzoek naar determinanten van ziekte, en de ontwikkeling en implementatie van activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. Verhoeff is daarbij als projectleider onder meer verantwoordelijk voor de vierjaarlijkse nota volksgezondheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. Hij leidt tevens verschillende onderzoeksprojecten, waaronder de Amsterdamse Gezondheidsmonitor, evaluatieonderzoek naar de implementatie van de allochtone zorgadviseur als brug tussen cliënt en hulpverlener, en evaluatieonderzoek naar de ‘Meldpunten Zorg & Overlast’ in Amsterdam. Vanuit zijn praktijk is Verhoeff, van huis uit epidemioloog, bij uitstek doordrongen van de noodzaak van zowel epidemiologisch als sociaal wetenschappelijk onderzoek om werkelijk bij te kunnen dragen aan de verbetering van de gezondheid van een grootstedelijke populatie. Bij het onderzoek werkt het cluster intensief samen met onder andere het AMC en de VU.

In de leeropdracht van de bijzondere leerstoel staan de gevolgen van sociale en culturele differentiatie voor gezondheidsproblemen in een multiculturele grootstedelijke bevolking centraal. Daarnaast richt de leerstoel zich op de wijze waarop in eigen kring (maatschappelijk, etnisch, religieus) met deze gezondheidsproblemen wordt omgegaan, en hoe deze problemen leiden tot vragen om gezondheidszorg. Kwalitatief georiënteerd sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de precieze aard en betekenis hiervan moet verder ontwikkeld worden. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de aard van grootstedelijke gezondheidsproblemen en de betekenis daarvan voor de (vraag naar) gezondheidszorg, afstemmingsproblemen tussen deze gedifferentieerde vraag en de grootstedelijke instellingen van gezondheidszorg, en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de zorg (bijvoorbeeld de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de nieuwe Zorgverzekeringswet, en modernisering van de AWBZ).

Naast zijn functie bij de GGD Amsterdam is Verhoeff onder andere actief als bestuurslid van de Vereniging voor Epidemiologie, en als voorzitter van het 5th International Conference on Urban Health, dat eind oktober plaatsvindt in Amsterdam.