Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. G.Th. Jensma is benoemd tot bijzonder hoogleraar Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder de literair-historische aspecten van het Fries, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Dhr. dr. G.Th. Jensma (1956) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder de literair-historische aspecten van het Fries, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Fryske Akademy van de KNAW.

Goffe Jensma studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed voornamelijk onderzoek naar universiteitshistorische onderwerpen – onder andere resulterend in Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (1997), dat hij samen met Harry de Vries schreef – en naar diverse onderwerpen uit de Friese geschiedenis. Zijn bekroonde studie Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit (1998) is maatgevend voor het onderzoeksveld waarin hij werkt: het grensvlak tussen literatuur- en cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis.

Jensma is sinds 2001 als universitair docent Fries werkzaam aan de UvA, en als wetenschappelijk onderzoeker Friese Letterkunde (voor de periode 1500 tot 1900) aan de KNAW-Fryske Akademy in Leeuwarden. Daarnaast bekleedt hij verschillende (redactionele) functies binnen zijn vakgebied, waaronder die van voorzitter van de redactie van de Digitale Historische Bibliotheek Friesland wumkes.nl en van het jaarboek De Vrije Fries. In 2005 ontving Jensma de Mallinckrodtprijs, een tienjaarlijkse prijs voor de meest oorspronkelijke theologische dissertatie die aan een openbare Nederlandse universiteit verdedigd is, voor zijn proefschrift De gemaskerde god. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek (2004).