Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. W.A. Bemelman is benoemd tot hoogleraar Minimaal Invasieve Chirurgie aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

Dhr.dr. W.A. Bemelman (1958) is benoemd tot hoogleraar Minimaal Invasieve Chirurgie aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) van de Universiteit van Amsterdam.

Willem Bemelman zal zich als hoogleraar richten op de veilige en evidence based implementatie van minimaal invasieve chirurgie. In de minimaal invasieve chirurgie wordt toegang tot de buikholte verkregen door kleine incisies, waardoorheen endoscopisch instrumentarium wordt ingebracht. Bemelman zal zich in het bijzonder bezighouden met de opleiding in minimaal invasieve chirurgie en het opstellen van richtlijnen. Daarnaast zal hij (multicentrisch) onderzoek verrichten naar de effectiviteit van minimaal invasieve technieken. Aangezien chirurgische ingrepen aan de darm het meest voorkomen binnen de buikchirurgie, staat hierbij de laparoscopische colonchirurgie (dikkedarmchirurgie) voor zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen centraal.

Bemelman rondde recentelijk belangrijk onderzoek af naar de implementatie van minimaal invasieve chirurgie bij inflammatoire darmziekten (chronische aspecifieke darmontstekingen). Ook legde hij de basis voor een succesvol familieniertransplantatieprogramma, waarbij de uitname van de nier bij de donor laparoscopisch gebeurt. Op het moment legt Bemelman in zijn onderzoek de nadruk op de toepassing van de laparoscopische chirurgie in combinatie met zogeheten Enhanced Recovery After Surgery programma’s bij patiënten met colorectaal carcinoom (dikke darm kanker).

Bemelman studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie volgde hij de opleiding tot chirurg in het AMC en het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam. Hij behoorde tot de eerste generatie assistenten in opleiding die kennismaakte met de minimaal invasieve technieken. Na het beëindigen van de opleiding tot chirurg in 1994, was Bemelman van 1995 tot 1999 als universitair hoofddocent verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar hij verantwoordelijk was voor het aandachtsgebied Benigne gastrointestinale chirurgie. Bemelman is sinds 1999 als academisch hoofdspecialist Heelkunde werkzaam bij het AMC. Sindsdien worden vele operaties, die vroeger open werden gedaan, laparoscopisch uitgevoerd.