Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. ing. A.H.C. van Kampen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologische en Biomedische informatiewetenschappen, in het bijzonder Medische Bioinformatica, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. ing. A.H.C. van Kampen (1967) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologische en Biomedische informatiewetenschappen, in het bijzonder Medische Bioinformatica, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Genootschap tot Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde.

Een belangrijk deel van het onderzoek van Antoine van Kampen betreft het ontwikkelen van bio-informaticamethodieken voor de analyse en interpretatie van grote en complexe sets van meetgegevens zoals afkomstig van microarraystudies. Het gebruik van publieke biologische, biomedische en literatuurdatabases speelt hierbij een belangrijke rol. Een specifiek project zal gericht zijn op de ontwikkeling van kennisdatabases voor de representatie en presentatie van biologische en biomedische informatie voor geselecteerde biologische processen en geassocieerde aandoeningen. Deze kennisdatabases zullen in de toekomst behulpzaam zijn bij de analyse en interpretatie van experimentele data. Bovendien stelt zo’n database onderzoekers, artsen, patiënten en andere geïnteresseerden in staat om relevante informatie op een gestructureerde manier en op verschillende niveaus te doorzoeken en op deze manier inzicht te krijgen in vaak complexe materie. Als onderdeel van dit onderzoek zal waar mogelijk verdere invulling worden gegeven aan het concept van e-bioscience: wetenschappelijke projecten binnen het domein van de levenswetenschappen die worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden en waarbij geavanceerde (GRID-) technologieën uit de informatica en ICT worden gebruikt.

Van Kampen is sinds juni 2006 universitair hoofddocent bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is groepsleider van het Bioinformatica Laboratorium van het AMC, dat hij in 1997 initieerde. Sinds maart 2006 is hij tevens wetenschappelijk directeur van het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC). Per juni 2007 gaat hij vanwege zijn benoeming een deel van zijn werkzaamheden uitvoeren bij het Swammerdam Institute for Life Sciences van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA. Van Kampen zal zich inzetten om de samenwerking tussen de verschillende (bio)informaticagroepen van de FNWI en het AMC verder vorm te geven teneinde het biologisch en biomedisch onderzoek te versterken.