Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. W. Klinkert is per 1 mei 2007 benoemd tot hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Dhr. dr. W. Klinkert (1960) is per 1 mei 2007 benoemd tot hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Ger Teitler op, die met emeritaat ging.

Wim Klinkert is gespecialiseerd in de Nederlandse militaire geschiedenis tussen 1870 en 1945. Als hoogleraar aan de UvA gaat hij zich vooral bezighouden met het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van promovendi en masterstudenten Militaire geschiedenis. Klinkert is sinds 1992 als universitair hoofddocent militaire geschiedenis verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Zijn benoeming aan de UvA verstevigt de band tussen de bachelorstudierichting Krijgswetenschappen van de NLDA en het masterprogramma Militaire geschiedenis (Krijgswetenschappen) aan de UvA. Klinkert is in deeltijd benoemd; hij zal een dag per week bij de UvA aanwezig zijn.

Klinkert studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie vaderlandse geschiedenis. Na zijn afstuderen vervulde hij vanaf 1985 zijn dienstplicht als ROAG (reserve-officier academisch gevormd) aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Zo kwam hij in aanraking met militaire geschiedenis. Na zijn diensttijd zette hij dit voort als docent aan de KMA in de rang van luitenant (KVV). Als zodanig promoveerde hij in 1992 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland 1874-1914.

In zijn publicaties richt Klinkert zich op aspecten van de Nederlandse militaire geschiedenis tussen 1870 en 1945, de Brabantse militaire geschiedenis en de geschiedenis van het militair onderwijs. Hij werkte onder andere mee aan De bevrijding van Nederland 1944-1945 (1995), Militaire strategie (2002) en Studeren in uniform. 175 jaar KMA (2003). Daarnaast leidde hij vele ‘battlefieldtours’ - voor militaire onderwijsinstellingen en militaire eenheden - naar de slagvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in binnen- en buitenland. Zijn huidige onderzoeksspecialisatie is de Eerste Wereldoorlog.

Aan de KMA is Klinkert in verschillende adviserende en ondersteunende functies actief in het Cadettencorps. In 1998 werd hij erelid van het Cadettencorps. Ook is hij betrokken bij de Stichting Menno van Coehoorn, en was hij redactielid van verschillende historische jaarboeken en tijdschriften.