Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. K.E. Röttger is benoemd tot hoogleraar Theaterwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

mw. dr. K.E. Röttger, Foto Jeroen Oerlemans
Foto Jeroen Oerlemans

Mw. dr. K.E. Röttger (1958) is benoemd tot hoogleraar Theaterwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Binnen theaterwetenschap worden studenten niet alleen opgeleid om uiteindelijk in de theaterpraktijk, bijvoorbeeld als dramaturg, te werken. Theaterwetenschap is volgens Kati Röttger ook een discipline waarin de kennis van structuren die onze waarneming van de wereld vormen aan de orde komt: plotstructuren, een bepaalde orde van het zichtbare, beeldvorming, technieken van het lichaam (habitus) enz. Röttger zelf is dan ook breed georiënteerd. Haar onderzoek is op het moment gericht op beeld- en mediakritiek in het moderne theater. Daarbij speelt het vraagstuk van de functie en de esthetica van theater in het kader van globalisering en veranderende identiteitsvorming (natie versus migratie) een bijzondere rol. Dit jaar nog worden de eerste resultaten gepubliceerd in een bundel die zij samen met een Duitse collega uitgeeft: Theater und Bild. Inszenierungen des Sehens. Daarnaast ziet Röttger het als hoogleraar Theaterwetenschap in Amsterdam als haar bijzondere taak om deze actuele vraagstukken met historisch onderzoek naar theater in Nederland in een Europese context te verbinden. Dit zou een voortzetting zijn van haar Habilitations-onderzoek, waarin zij haar aandacht vooral richtte op de ontwikkeling van het nationale toneel in Duitsland in de achttiende eeuw. Wat opleidingen betreft, gaan haar inspanningen op het moment vooral uit naar de oprichting van een master Intercultural Performance Studies.

Röttger is sinds 2005 universitair docent bij de leerstoelgroep Theaterwetenschap aan de UvA. Eerder werkte zij onder meer bij de Humboldt Universität Berlin, de Ludwig Maximilians Universität München en het Institut für Theaterwissenschaft van de Johannes Gutenberg Universität Mainz. Zij haalde daar in 2004 haar Habilitation (een vereiste in Duitsland om professorabel te worden) met een proefschrift getiteld Theater als Medium des Sehens. Bildpraxis und Politik des Sehens um 1800 und heute. Röttger promoveerde aan de Freie Universität Berlin op het onderwerp theater in Colombia. Ze studeerde theaterwetenschap, Duitse literatuur en wijsbegeerte.