Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. H.G. van de Werfhorst is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dhr. dr. H.G. van de Werfhorst (1972) is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Herman van de Werfhorst houdt zich bezig met - voornamelijk landenvergelijkend - onderzoek naar de invloed van sociale herkomst op onderwijskeuzes én van scholing op arbeidsmarktuitkomsten (zoals zoekduur, werkloosheid, baanniveau en inkomen) en burgerschap (zoals politieke en sociale participatie, opvattingen). De integrale landenvergelijkende studie van arbeidsmarkt- en burgerschapsuitkomsten is belangrijk om meer te weten te komen over het soort onderwijssystemen dat bijdraagt aan een goede integratie van jongeren in de maatschappij.

Binnen deze terreinen wil Van de Werfhorst zich in de nabije toekomst gaan richten op ‘mechanismen en methoden’. Zijn recent door NWO gehonoreerde Vidi-project over de invloed van scholing op de arbeidsmarkt poogt een brug te slaan tussen economische en sociologische benaderingen, terwijl zijn onderzoek naar burgerschap een brug slaat tussen de sociologie en de politicologie. Methodologisch zal Van de Werfhorst zich vooral richten op de toepassing van kwantitatieve multiniveau-modellen in het landenvergelijkend onderzoek, gecombineerd met een breed scala aan modellen specifiek geoutilleerd om de causaliteit van scholing op arbeidsmarkt- en burgerschapsuitkomsten te onderzoeken.

Van de Werfhorst is sinds 2002 werkzaam bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de UvA, sinds 2006 als universitair hoofddocent. Daarnaast is hij lid van de Amsterdam School of Social science Research (ASSR) en fellow bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Sinds 2005 is Van de Werfhorst medecoördinator van EQUALSOC (Economic Change, Quality of Life, and Social Cohesion) van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie. Van 2000 tot 2002 werkte hij - na toekenning van de Prize Research Fellowship - als onderzoeker bij Nuffield College van de University of Oxford.