Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. M.J. Teixeira de Mattos is benoemd tot hoogleraar Kwantitatieve Microbiële Fysiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Dhr. dr. M.J. Teixeira de Mattos (1950) is benoemd tot hoogleraar Kwantitatieve Microbiële Fysiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Joost Teixeira de Mattos promoveerde in 1984 aan de UvA op een onderzoek naar het aanpassingsvermogen in de stofwisseling van bacteriën. Daarna heeft hij als postdoc gewerkt aan de thermodynamica van bacteriële groei en vervolgens aan de biotechnologische productie van organische verbindingen voor de suikerindustrie.

Teixeira de Mattos is sinds 1986 als universitair docent werkzaam aan de afdeling Microbiologie van de UvA, sinds 1995 als universitair hoofddocent. Hij bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo was hij jurylid van de NWO-ALW-jury voor het toekennen van onderzoekssubsidies, is hij referent voor verschillende vakbladen (thans FEMS Yeast Research) en is hij sinds kort bestuurslid van de European Federation of Biotechnology. In 2000 won hij de Du Pont Grant voor zijn bijdragen aan het onderwijs op het gebied van science en engineering. Binnen de UvA is hij als lid van een aantal commissies actief betrokken bij het scheikunde- en biologieonderwijs en is hij coördinator van de masteropleiding Biomolecular Sciences. Hij geeft op alle niveaus onderwijs aan scheikunde- en biologiestudenten. Hij werd in 2001 gekozen tot beste docent Scheikunde en in 2003 tot beste docent Biologie.

Het onderzoek dat Teixeira de Mattos begeleidt, richt zich op de regulatie van de biochemische reactiepaden waarmee micro-organismen energie in een bruikbare vorm vastleggen. Micro-organismen hebben alternatieve routes voor energieconservering die zij aanspreken al naar gelang de omstandigheden. Om zich te kunnen aanpassen moeten zij hun omgeving ‘voelen'. Het ophelderen van de fysische en chemische signalen die de cel uit zijn omgeving ontvangt en van de mechanismen waarmee die signalen vertaald worden en leiden tot het juiste fysiologische gedrag staat centraal in het onderzoek van Teixeira de Mattos. Een kwantitatieve beschrijving (en uiteindelijk een wiskundig model) van de interactie tussen omgeving en micro-organisme is niet alleen van belang voor de biotechnologie maar zal ook inzicht geven in de strategieën die geëvolueerd zijn in de microbiële wereld om te overleven in een voortdurend veranderend milieu.