Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. M.M.S. van Lohuizen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologie en epigenetische regulatie van normale en kanker stamcellen aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

Dhr. prof. dr. M.M.S. van Lohuizen (1961) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologie en epigenetische regulatie van normale en kanker stamcellen aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL).

Maarten van Lohuizen richt zich in zijn onderzoek op epigenetische genregulatie en hoe verstoring hiervan kan bijdragen aan het ontstaan van kanker en verstoring van de normale ontwikkeling. Tevens gebruikt hij grootschalige genetische screeningsmethoden om nieuwe combinaties van genen op te sporen die kanker kunnen veroorzaken. Epigenetica is de studie van omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie van het DNA in de celkern. Zijn recente werk heeft aangetoond dat een centraal epigenetisch besturingsmechanisme de balans tussen stamcelproliferatie en inductie van differentiatie in diverse stamceltypen reguleert en dat verstoring hiervan ook zogenaamde ‘kankerstamcellen' kan doen ontstaan, een subset van kwaadaardige kankercellen die aan de basis ligt van tumorprogressie, resistentie tegen kankertherapie en vorming van uitzaaiingen. Van Lohuizen bestudeert dit onder andere in borstkanker, prostaatkanker en hersentumoren.

De leerstoel zal bijdragen aan de versterking van de onderzoeksverbanden tussen het AMC en het NKI-AVL, met name op het gebied van stamcellen en kankerstamcellen. Nauwe samenwerking zal onder andere ontstaan met de vakgroep Neurogenetica op het gebied van hersentumoren en met de afdeling Pathologie op gebied van borst- en prostaatkanker. Tevens zal Van Lohuizen een bijdrage leveren aan het onderwijs door middel van cursussen voor assistenten in opleiding en het begeleiden van stagestudenten.

Van Lohuizen studeerde in 1986 cum laude af in de Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde hier in 1992 cum laude. Sinds 1995 is hij werkzaam als staflid bij het Nederlands Kankerinstituut. In 2002 werd hij daar tevens hoofd van de afdeling Moleculaire Genetica. Daarnaast werd hij in 2001 buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van de toponderzoeksschool Centre for Biomedical Genetics en het Cancer Genomics Centre en vervult hij diverse organisatorische functies zoals een lidmaatschap van een aantal wetenschappelijke adviesraden van internationale onderzoeksinstituten. Verder is hij lid van EMBO, lid van de wetenschappelijke raad voor de kankerbestrijding en voorzitter van de wetenschappelijke stafraad van het NKI-AVL. Daarnaast is hij organisator van een aantal internationale wetenschappelijke conferenties, zoals de eerste Gordon Research-conferentie over stamcellen en kanker.