Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. M. Gnade is benoemd tot bijzonder hoogleraar Archeologie van de pre-Romeinse culturen in centraal Italië aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Mw. dr. M. Gnade (1956) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Archeologie van de pre-Romeinse culturen in centraal Italië aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Allard Pierson Stichting.

Marijke Gnade heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de archeologie van pre-Romeins Centraal-Italië, in het bijzonder in het onderzoek naar de interactie en integratie van diverse etnisch-culturele groepen binnen de antieke samenleving. Dit was ook het onderwerp van haar dissertatie waarop zij in 2000 aan de UvA promoveerde. De archeologische herkenbaarheid van historisch benoemde volkeren vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. In haar functie als hoogleraar zal Gnade deze lijn van onderzoek voortzetten.

Gnade studeerde Klassieke Archeologie aan de VU en is sinds 1987 werkzaam bij de UvA, sinds 1988 als universitair docent Klassieke Archeologie bij het Amsterdams Archeologisch Centrum. Zij had de veldleiding bij verschillende opgravingen in Italië, o.a. in Oria en Valesio in Apulië. Sinds 1990 heeft ze de uitvoerende leiding van het Satricum-project van de UvA in Centraal-Italië. Dit internationaal gerenommeerde project richt zich op de opgraving en publicatie van een pre-Romeinse nederzetting, waaraan jaarlijks grote groepen studenten deelnemen.

Gnade is verder lid van het werkcomité van de gemeente Latina, dat is opgericht ter verkrijging van Europese gelden voor de conservering van het culturele erfgoed in de provincie Latina. Ook is zij wetenschappelijk consulente voor de gemeente Latina voor het archeologische erfgoed en de archeologische ontsluiting van de omringende regio. Vanuit deze functie stimuleert zij de inrichting van een lokaal archeologisch museum en fungeert zij als intermediair tussen de grootgrondbezitters, de lokale gemeentes en de archeologische dienst voor de regio Lazio. Daarnaast begeleidt zij de onderhandelingen voor de oprichting van een internationaal aardewerk- en restauratieopleidingsinstituut in Le Ferriere (provincie Latina).

Tevens verricht Gnade verschillende redactiewerkzaamheden, onder andere als redactielid van de Satricum-reeks. Momenteel bereidt zij een grote overzichtstentoonstelling voor met als titel Satricum. Dertig jaar Nederlandse opgravingen die binnenkort in Le Ferriere (Satricum) geopend zal worden. Hierbij verschijnt een boek met de gelijknamige titel.