Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. G. Maris is benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychometrie, in het bijzonder de constructie, analyse en toepassing van studietoetsen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dhr. dr. G. Maris (1973) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychometrie, in het bijzonder de constructie, analyse en toepassing van studietoetsen, op de bijzondere leerstoel A.D. de Groot aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling.

Gunter Maris doet onderzoek naar de grondslagen van meten in de sociale wetenschappen in het algemeen en meten van vaardigheid in het onderwijs in het bijzonder. Zijn onderzoek is georganiseerd rond twee fundamentele kernvragen: hoe scoor je een examen en hoe maak je scores op verschillende examens vergelijkbaar? Het beantwoorden van deze vragen brengt inzichten uit de psychometrie (in het bijzonder itemresponstheorie), de mathematische psychologie en de wetenschapsfilosofie samen.

Verder werkt Maris aan de ontwikkeling van op itemresponstheorie (de statistische modellering van antwoorden van personen op testen) gebaseerde modellen enerzijds en statistische schattings- en toetsingsmethoden, en hun implementatie in statistische software, voor dergelijke modellen anderzijds. Nieuw ontwikkelde modellen hebben vooral betrekking op alternatieve informatiebronnen. Men kan daarbij denken aan antwoordtijden, rangordes van alternatieven bij meerkeuzevragen en lidmaatschapsfuncties van fuzzy sets (veralgemenisering van de verzamelingenleer waarbij een element in verschillende gradaties tot een verzameling kan behoren in plaats van helemaal wel of helemaal niet).

Maris werkt sinds 2001 als senior psychometricus bij het Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum van Cito. Hij is psychometrisch consulent voor het Socrates Lingua 2 Programme van de Europese Commissie voor het project Building a European Bank of Anchor Items for Foreign Language Skills. Maris is tevens onder andere adviseur van de Staatsexamencommissie Nederlands als vreemde taal en van het Ministerie van Justitie, dat hij adviseert over de examens Nederlands als vreemde taal en het inburgeringsexamen.