Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. mr. dr. M. Westerveld is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Rechtshulp aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Mw. mr. dr. M. Westerveld (1953) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Rechtshulp aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Raad voor Rechtsbijstand. Het betreft een nieuwe leerstoel.

Mies Westerveld zal zich de komende jaren zowel in het onderwijs als in het onderzoek bezighouden met de grondslagen en de (inter)nationale ontwikkelingen van de (gefinancierde) rechtsbijstand (legal aid). Zij zal zich sterk maken voor de ontwikkeling van het vak Sociale rechtshulp dat ingaat op de opkomst in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw van het fenomeen sociale rechtshulp (rechtswinkels, bureaus voor rechtshulp, ‘advokatenkollektieven' en andere zich als ‘sociaal' profilerende advocatenkantoren), op de juridische inbedding van deze actoren in de jaren daarna en op de rol die ‘de' sociale rechtshulp in de huidige context heeft. In het onderzoek zal het accent liggen op de vergelijking met andere rechtsregimes en op de vraag op welke manieren overheden het grondrechtelijk recht op rechtshulp aan hun ingezetenen (kunnen) garanderen.

Westerveld was vanaf het begin van haar loopbaan betrokken bij de sociale rechtshulp. Tijdens haar studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was zij enige jaren actief als rechtswinkelier, daarna maakte zij ongeveer tien jaar lang deel uit van een advocatenmaatschap die zich profileerde als ‘sociaal kantoor'. In 1988 verruilde zij de rechtspraktijk voor de rechtswetenschap. Zij ging werken aan de Universiteit Utrecht als universitair docent sociaal recht en promoveerde aldaar op een rechtsvergelijkende studie naar de ontwikkeling van ouderdoms- en nabestaandenpensioenen in de sociale zekerheid in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 1999 is Westerveld verbonden aan de UvA als universitair hoofddocent Arbeidsrecht en als senior onderzoeker sociaal recht bij het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI). Daarnaast is zij fellow bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Haar onderzoeksloopbaan kenmerkt zich, in de beste traditie van het HSI, door een combinatie van wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek. Sedert 2003 is hier nog een politieke dimensie bijgekomen: als lid van de Eerste Kamer is Westerveld woordvoerder voor de PvdA op de beleidsterreinen justitie en sociale zaken en werkgelegenheid.