Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. prof. A. van Grevenstein-Kruse is benoemd tot hoogleraar Praktijk van conservering en restauratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Mw. prof. A. van Grevenstein-Kruse (1947) is benoemd tot hoogleraar Praktijk van conservering en restauratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Anne van Grevenstein-Kruse gaat samen met andere betrokkenen het praktijkonderwijs in het kader van de opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed verder ontwikkelen. Door de inbreng van specifieke restauratieprojecten en -objecten zal de nadruk komen te liggen op de kwaliteit van restauratie. Vanuit een sterk interdisciplinaire invalshoek wordt de concrete omgang met het object gekoppeld aan materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek en aan theoretische reflectie. Objectgericht onderwijs en onderzoek zullen in de masterfase plaatsvinden in het nieuwe Ateliergebouw naast het Rijksmuseum in Amsterdam. Er is speciale aandacht voor projecten waar diverse restauratiedisciplines met elkaar in aanraking komen, zoals historische binnenruimten en hedendaagse kunst.

Van Grevenstein-Kruse is restaurator van schilderijen en beschilderde objecten. Zij werd opgeleid op het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel, het Instituto Centrale per il Restauro te Rome en het Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege in München. Van Grevenstein-Kruse is verantwoordelijk voor de reconstructie van de kleuren van Cuypers in het Rijksmuseum en voor de restauratie van de schilderingen in de galerijen rond de Burgerzaal in het Paleis op de Dam. Zij is sinds 1987 directeur van de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Daarnaast is ze vanaf 2005 bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1998 is zij projectcoördinator voor het NWO-project Molart (Molecular Aspects of Ageing in Painted Works of Art) en zijn opvolger, het De Mayerne Programme. Eerder werkte zij als hoofdrestaurator van het Frans Hals Museum. Tussen 1998 en 2001 was zij eindverantwoordelijk voor het onderzoeks- en restauratieproject van de Oranjezaal van Huis ten Bosch. In 2002 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar verdiensten in het restauratieveld.