Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. mr. dr. R.J.M. Lefeber is benoemd tot hoogleraar Internationaal milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Foto Jeroen Oerlemans

Dhr. mr. dr. R.J.M. Lefeber (1962) is benoemd tot hoogleraar Internationaal milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het wetenschappelijk onderzoek van René Lefeber richt zich op de aansprakelijkheid voor milieuschade, de naleving van het internationaal milieurecht en het duurzaam beheer van internationale gebieden. De voornaamste milieuaspecten van zijn onderzoek zijn de verandering van het klimaat en het gebruik van nieuwe technologie. Het onderzoek sluit aan bij zijn internationale praktijkervaring, waaronder zijn voorzitterschap van de multilaterale onderhandelingen over schade veroorzaakt door het gebruik van biotechnologie, zijn lidmaatschap van internationale comités die zijn ingesteld om de naleving van multilaterale milieuverdragen te waarborgen, en de vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in intergouvernementeel overleg over het beheer van internationale gebieden.

Lefeber studeerde Nederlands recht en Staatkunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie met de titel Transboundary Environmental Interference and the Origin of State Liability. Lefeber is sinds 2000 senior juridisch medewerker bij de afdeling Internationaal Recht, Directie Juridische Zaken, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze functie adviseert hij de overheid over internationaal recht, waaronder het internationaal milieurecht, en vertegenwoordigt hij het Koninkrijk der Nederlanden in internationale onderhandelingen. Van 1994 tot 2000 was hij werkzaam bij de juridische directies van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was hij werkzaam als universitair docent Recht der Internationale Organisaties aan de Universiteit Leiden, en als assistent in opleiding en universitair docent Internationaal recht aan de UvA.