Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. D.J. Korf is benoemd tot bijzonder hoogleraar Criminologie, in het bijzonder onderzoek naar criminaliteitsbeleid, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dirk korf 2008 benoeming
Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. D.J. Korf (1952) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Criminologie, in het bijzonder onderzoek naar criminaliteitsbeleid, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dirk Korf is gespecialiseerd in empirisch onderzoek naar moeilijk bereikbare groepen. Hij zal zich vooral richten op onderzoek naar ontwikkelingen en patronen in drugsgebruik en drugshandel, mede in relatie tot drugsbeleid en in internationaal perspectief. De komende jaren zullen promovendi onderzoek doen naar verschillende segmenten en consumentengroepen binnen de illegale drugsmarkt (waaronder cannabis, partydrugs en crack). Korf is sterk geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek, wat ook tot uitdrukking komt in gezamenlijke onderzoeks- en promotieprojecten met andere faculteiten en wetenschappelijke instituten. Bijzondere belangstelling heeft hij voor culturele aspecten van de moderne samenleving, zoals de invloed van veranderingen in de etnische samenstelling van de bevolking en daarmee samenhangende ontwikkelingen in opvattingen over middelengebruik op trends in drugsgebruik.

Korf is sinds 1985 verbonden aan de UvA, eerst als onderzoeker en later als universitair docent en universitair hoofddocent. Sinds 2000 is hij tevens universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Van 1992 tot 1998 was hij hoofd van de sector Deviantie en Sociale Controle van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Eerder was hij directeur van het Amsterdams Oecumenisch Centrum. Verder werkte hij onder meer als veldwerker onder drugsverslaafden voor Stichting de Regenboog in Amsterdam. Korf is onder andere voorzitter van de European Society for Social Drug Research, vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad Nationale Drugs Monitor en redactielid van verschillende vaktijdschriften.