Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. E. de Jonge is benoemd tot hoogleraar Intensive Care, in het bijzonder betreffende de doelmatigheid van zorg, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. E. de Jonge (1958) is benoemd tot hoogleraar Intensive Care, in het bijzonder betreffende de doelmatigheid van zorg, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

In zijn onderzoek richt Evert de Jonge zich op het meten van de effectiviteit van Intensive Care (IC). Daarbij vergelijkt hij de sterfte bij IC-patiënten in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken worden de sterftecijfers gecorrigeerd voor de gemiddelde ernst van ziekte van de patiënten bij opname op de IC. De Jonge bestudeert tevens de factoren die van invloed zijn op de resultaten van behandeling, zoals de organisatie van IC-afdelingen en verschillen in toegepaste behandeling. Doel van het onderzoek is het verhogen van de kwaliteit van de zorg op IC-afdelingen. De gegevens over de uitkomsten van IC-behandeling en ernst van ziekte van de patiënten worden verzameld in de database van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

In een tweede lijn van onderzoek houdt De Jonge zich bezig met het voorspellen van de kans op een goede afloop voor de individuele patiënt. Hierbij maakt hij gebruik van mathematische modellen, maar ook van de impliciete expert-knowledge van artsen en verpleegkundigen. Dit onderzoek is níet gericht op het weigeren van IC-zorg als de kans op succes klein is, maar op een optimale informatievoorziening voor patiënten en hun familieleden. Ernstig zieke patiënten willen zelf niet altijd een intensieve behandeling gericht op levensverlenging. Soms verkiezen zij palliatieve zorg gericht op comfort en bestrijding van pijn en ander lijden. De voorkeuren van patiënten blijken voor een belangrijk deel bepaald door de kans op overleving en een goede kwaliteit van leven. Betrouwbare informatie over deze kansen kan patiënten helpen mee te beslissen over het wel of niet overgaan tot IC-behandeling.

De Jonge is sinds 1994 als staflid Intensive Care werkzaam bij het AMC. Sinds 1998 is hij tevens plaatsvervangend hoofd van de intensive care en sinds 2000 ook waarnemend opleider intensive care. Daarnaast bekleedt De Jonge verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zo is hij voorzitter van de stichting NICE en lid van de commissie Intensive Care van de Nederlandsche Internisten Vereeniging. Sinds 2006 is hij redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.