Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. mr. dr. B.C.M. Waaijer is benoemd tot bijzonder hoogleraar Notarieel recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. mr. dr. B.C.M. Waaijer (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Notarieel recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.

Boudewijn Waaijer richt zich bij zijn onderzoek vooral op de functie van de notaris in het rechtsbestel. Belangrijk voor hem zijn daarbij de criteria die bij bepaalde rechtshandelingen ten grondslag liggen aan de wettelijk verplichte inschakeling van de notaris, de wijze waarop de notaris die invult, en de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de notaris. Daarnaast heeft Waaijer belangstelling voor de deontologie (plichtenleer) van het notariaat, mede in het licht van de invoering van de Wet op het notarisambt in 1999, die tot doel had meer concurrentie tussen notarissen tot stand te brengen. In zijn onderzoek behandelt hij de manier waarop de tuchtrechter en andere toezichthouders op het notariaat hun taak uitoefenen.

Waaijer is sinds 1983 werkzaam in het notariaat. Hij werkt sinds 1996 als partner bij Boekel De Nerée, advocaten en notarissen te Amsterdam, en sinds 1998 ook als notaris. Van 1990 tot 1999 was hij universitair docent Notarieel recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen). In 1993 promoveerde hij op het proefschrift Statuten en statutenwijziging. Waaijer is sinds 1998 redacteur van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Van zijn hand verscheen in 2003 de zevende druk van het handboek Melis De Notariswet (Kluwer); ook is hij medeauteur van het Handboek Erfrecht (Kluwer), waarvan de vierde druk verscheen in 2006. Hij is onder meer lid van de Onderwijscommissie van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat.