Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. C.M. Cappon is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het notariaat aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

C.M. Cappon
Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. C.M. Cappon (1953) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het notariaat aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam.

In zijn wetenschappelijk werk richt Kees Cappon zich op de negentiende en twintigste-eeuwse geschiedenis van het schenkings- en erfrecht in Nederland. Dit in het perspectief van de rechtsontwikkelingen in andere West-Europese landen. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar de rol die de rechtswetenschap en het notariaat daarin speelt. Zo werkt Cappon momenteel samen met prof. Reinhartz (Notarieel recht) aan een monografie over de plaats van de privaatrechtelijke rechtsleer in de verbetering van de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot. Het boek bevat een beschrijving van een rechtsdogmatische ontwikkeling die de basis heeft gelegd voor het huidige Nederlandse - in internationaal perspectief bezien unieke - erfrecht bij versterf. Mede in aansluiting op dit onderzoek is Cappon van plan de leeropdracht in te vullen met een onderwijs- en onderzoeksprogramma over de maatschappelijke opdracht van het notariaat in de moderne geschiedenis.

Cappon is sinds 1982 als rechtshistoricus verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de UvA, waar hij sinds 1996 als universitair hoofddocent leiding geeft aan de sectie Rechtsgeschiedenis van de afdeling Algemene Rechtsleer. In 1992 promoveerde hij bij Hans Ankum en Theo Veen op het proefschrift De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw. Naast een juridische analyse van de oudste uiterste wilsbeschikkingen in de Noordelijke Nederlanden is dit boek ook een bijdrage tot de vroegste notariaatsgeschiedenis. Cappon is vicepresident van het ‘Institut international d'Histoire du notariat' te Parijs en lid van het bestuur van de Stichting tot uitgaaf van de bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.