Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. M.N.C. Aarts is per 1 september 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Mw. dr. M.N.C. Aarts (1957) is per 1 september 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Logeion. Het gaat om een nieuwe leerstoel.

Noëlle Aarts zal als bijzonder hoogleraar een brugfunctie gaan vervullen tussen de wetenschap en de beroepspraktijk van communicatie. De bijzondere leerstoel Strategische Communicatie aan de UvA sluit aan bij het beleid van Logeion, beroepsvereniging voor communicatie, om tot verdere professionalisering van het communicatievak te komen. Voor de UvA betekent de bijzondere leerstoel een goede aanvulling op de reeds aanwezige onderwijs- en onderzoeksexpertise op het brede terrein van de communicatiewetenschap. Met de komst van Aarts wil de universiteit gaan werken aan de verdere ontwikkeling van een Centrum voor Strategische Communicatie, dat zich zal richten op strategische communicatievraagstukken bij overheden, bedrijven, organisaties en in de samenleving in brede zin. Een dergelijk centrum vormt een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en beroepsprofessionals. Ten behoeve van het onderwijs functioneren er gastdocenten uit de praktijk. Aarts zal hierbij - vanuit haar brede toepassingsgerichte onderzoek- en onderwijservaring - een voortrekkersrol vervullen.

Aarts richt zich in zowel onderwijs als onderzoek op communicatie in relatie tot planning en beleid. In het bijzonder heeft zij bijgedragen aan theorievorming en methodiekontwikkeling rondom verschillende thema's: communicatie en interactieve beleidsvorming, conflict hanteren en het faciliteren van onderhandelingsprocessen, communicatie in relatie tot bestuurlijke vernieuwing, en communicatie en interactie rondom ambivalentie en onzekerheden die gepaard gaan met innovaties.

Aarts is sinds 1991 werkzaam bij de leerstoelgroep Communicatiestrategieën (voorheen Communicatiemanagement) van Wageningen Universiteit (WUR), sinds 2003 als universitair hoofddocent. Ze is actief lid van de International Association for Conflict Management, een internationaal gezelschap van wetenschappers dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe inzichten op het gebied van conflict hanteren en onderhandelen.

De bijzondere leerstoel Strategische Communicatie is mede mogelijk gemaakt door: de gemeente Amsterdam, APG Groep, Berenschot Communicatie, Bex* Communicatie, Boer & Croon Corporate Communication, Gasterrra, Hollander Van der Mey/MSL, HVR, Maatschap voor Communicatie, KPN en OnlyHuman.