Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. ir. W.H. Jansen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Dhr. dr. ir. W.H. Jansen (1948) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Internationaal Esperanto-Instituut.

Wim Jansen richt zich in onderwijs op de interlinguïstiek (de wetenschap van de kunstmatige talen) en de taalverwerving van Esperanto. Zijn onderzoek heeft zich tot nu toe geconcentreerd op de syntaxis en typologie van het Esperanto. In aanvulling hierop houdt Jansen zich tegenwoordig ook bezig met onderzoek naar leenwoorden en leenvertalingen uit het Nederlands die rechtstreeks of via andere talen in het Esperanto zijn terechtgekomen. In de komende tijd zal hij deze activiteiten uitbreiden met onderzoek op het terrein van het Europese taalbeleid, in het bijzonder naar de mogelijke effecten van werktalen of lingua franca's in de EU op corpus en status van de andere talen, en de rol die taalplanning hierin kan spelen.

Jansen studeerde af in de Vliegtuigbouwkunde in Delft (1970) én in de Vergelijkende taalwetenschappen, met als specialisatie Baskisch, in Leiden (1989). Na een loopbaan in de Europese ruimtevaart werd hij actief als publicist en taaldocent in het volwassenenonderwijs. Zo publiceerde hij het eerste Baskisch-Nederlandse woordenboekje. Sinds 2002 was Jansen als universitair docent Interlinguïstiek en Esperanto verbonden aan de afdeling Taal- en letterkunde van de UvA. Tegelijkertijd werkte hij aan een proefschrift over woordvolgorde in het Esperanto, waarop hij in 2007 aan de UvA promoveerde.