Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. R. Sloof is benoemd tot hoogleraar Organizational Economics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Dhr. dr. R. Sloof (1969) is benoemd tot hoogleraar Organizational Economics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Randolph Sloof gaat zich als hoogleraar bezighouden met organisatie-economie, een vakgebied dat zich vooral richt op het functioneren van organisaties bij het creëren van economische waarde. Centraal staan hierbij de problemen die voortkomen uit het coördineren en motiveren van medewerkers die deel uitmaken van de organisatie, en de bestudering van mogelijke oplossingen hiervoor. Zo kijken organisatie-economen bijvoorbeeld naar de verdeling van beslissingsbevoegdheden binnen organisaties en de motivering van werknemers via prestatieloon, promotie, en/of informele ‘relationele' contracten. Hiertoe maken zij in hun onderzoek gebruik van micro-economische en speltheoretische modellen. Sloof zal zich in zijn onderzoek in het bijzonder richten op de empirische toetsing van deze modellen via laboratoriumexperimenten. Op deze manier kan hij de gedragsaannames waarop deze modellen zijn gebaseerd, toetsen en waar nodig verfijnen.

Sloof is sinds 2006 werkzaam als universitair hoofddocent op het terrein van de economie van organisatie en personeel bij de UvA. Voor die tijd was hij aan de UvA verbonden als respectievelijk promovendus, postdoc en universitair docent. Sinds 2000 is Sloof tevens research fellow aan het Tinbergen Instituut, het interuniversitaire onderzoeksinstituut waarin de Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit en de UvA participeren.