Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. mr. B.J. van Ettekoven is benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. mr. B.J. van Ettekoven (1959) is benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Bart Jan van Ettekoven wordt verantwoordelijk voor het onderwijs in het mastervak Overheidsaansprakelijkheid en medeverantwoordelijk voor het bachelorvak bestuursprocesrecht. Naast het verzorgen van colleges en het begeleiden van studenten bij scripties zal hij publiceren over genoemde onderwerpen. Daarbij zal de toegang tot de rechter een belangrijk thema zijn, mede in het licht van de eisen die het verdragsrecht stelt aan het nationale rechtsgang.

Na een leven in de muziek heeft Van Ettekoven gekozen voor het recht en het rechterschap. Hij is sinds september 2007 als vice-president inhoudelijk adviseur verbonden aan de rechtbank in Utrecht, sector bestuursrecht. Daarvoor werkte Van Ettekoven onder meer als staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State (2002-2007) en als rechter en vice-president bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam (1992-2002). Hij was lid van diverse commissies van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC), van twee evaluatiecommissies van de Algemene wet bestuursrecht en van de Commissie schadevergoeding en nadeelcompensatie. Van Ettekoven is sinds 2007 voorzitter van de VAR - vereniging voor bestuursrecht en hij is tot 1 januari 2009 vice-voorzitter van het Scheidsgerecht gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij steeds onderwijs verzorgd, onder andere voor het Studiecentrum Rechtspleging en de universiteiten van Leiden, Utrecht en Amsterdam. Van zijn hand verschenen meerdere publicaties over overheidsaansprakelijkheid en het bestuurs(proces)recht, waaronder een pre-advies voor de VAR. Daarin zijn alternatieven voor de bestuursrechter om te komen tot tijdiger en meer definitieve geschilbeslechting verkend.