Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. F. Bovenkerk is per 1 januari 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de FORUM Frank Buijs leerstoel Radicalisering Studies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Prof. dr. F. Bovenkerk (1943) is per 1 januari 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de FORUM Frank Buijs leerstoel Radicalisering Studies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, en is ondergebracht bij het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA.

Cultureel antropoloog Frank Bovenkerk deed onderzoek naar en publiceerde over migratie, discriminatie, multiculturalisme, georganiseerde misdaad, etniciteit en misdaad, methodologie en culturele criminologie. Tegenwoordig gaat zijn belangstelling vooral uit naar de studie van de georganiseerde misdaad en de criminaliteit van etnische groepen. Als bijzonder hoogleraar gaat hij zich richten op het bevorderen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar radicalisme en extremisme. In het bijzonder gaat zijn aandacht hierbij uit naar de overeenkomsten tussen verschillende vormen van radicalisering en extremisme, de factoren die mensen gevoelig maken voor radicaliseringprocessen, en de determinanten van het radicaliseringproces zelf. Ook zal Bovenkerk zich inzetten voor de ontwikkeling van internationaal vergelijkend onderzoek naar radicalisering en extremisme.

Bovenkerk is sinds 1988 als hoogleraar Criminologie verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). In 1975 promoveerde hij aan de UvA op een proefschrift over emigratie en retourmigratie van Surinamers naar Nederland. Vanaf 1974 werkte hij aan het Instituut voor Culturele Antropologie van de UU, waar hij in 1978 de resultaten van levensechte experimenten waarmee rasdiscriminatie in Nederland werd aangetoond, publiceerde: Omdat zij anders zijn. Bovenkerk kreeg vooral bekendheid met zijn biografie van de eerste Nederlandse spijtoptante die in Italië samenwerkte met politie en justitie: La Bella Bettien (1995) en met De Maffia van Turkije (1998) dat hij samen met Yücel Yesilgöz publiceerde. In 2001 verscheen van zijn hand het boek Misdaadprofielen (Meulenhoff). In 2004-2005 maakte Bovenkerk deel uit van de criminologencommissie die onderzoek deed naar de georganiseerde misdaad in Nederland ten behoeve van de Tweede Kamercommissie Van Traa die de opsporingstechnieken van de Nederlandse politie tegen het licht hield. Sinds 1999 leidt hij een omvangrijk onderzoek naar multiculturaliteit in de strafrechtspleging.

Over de FORUM Frank Buijs leerstoel

De leerstoel is mede vernoemd naar UvA-politicoloog dr. Frank Buijs († september 2007). Buijs verrichtte pionierswerk op het terrein van radicaliseringstudies en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Centrum voor Radicalisme- en Extremisme Studies (CRES), waarvan het IMES penvoerder is en die door FORUM vanaf het begin is ondersteund. Het CRES is een interuniversitair onderzoeksnetwerk met als doel verschillende onderzoeksprojecten op te starten en te coördineren. Als bijzonder hoogleraar op de FORUM Frank Buijs-leerstoel zal Bovenkerk een coördinerende rol spelen in het CRES.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, is een onafhankelijk kennisinstituut dat de cohesie binnen de Nederlandse samenleving actief wil bevorderen door het stimuleren van gedeeld burgerschap op alle niveaus. Dat doet FORUM door het leveren van kennis, het stimuleren van ontwikkelingen en het beïnvloeden van posities die cohesie binnen de Nederlandse samenleving versterken.