Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. K. Kalbitz is benoemd tot hoogleraar Earth Surface Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Karsten Kalbitz, hooglearaar FNWI
Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. prof. dr. K. Kalbitz (1965) is benoemd tot hoogleraar Earth Surface Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ondergebracht bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED).

Karsten Kalbitz houdt zich in zijn onderzoek bezig met geo-ecosystemen in een veranderend milieu. Hij richt zich op het landschap, op het raakvlak tussen bodem, water en atmosfeer. Kalbitz onderzoekt specifiek de relatie tussen biogeochemische en geomorfologische processen in terrestrische en aanpalende aquatische ecosystemen (op het land en in het water) van moleculair- tot landschapsniveau. Een centrale plaats binnen zijn onderzoek zal worden ingenomen door de dynamiek van organische stof in bodem, water en sediment. Deze stof heeft raakvlakken met zowel geomorfologie, bodemkunde en ecologie, als met de dynamiek van bodem- en watervervuiling. Het onderzoek naar de dynamiek van organische stof is zeer actueel omdat het een cruciale rol inneemt in het functioneren van de ecosystemen. Daarnaast is de stof zeer gevoelig voor veranderingen in klimaat en landgebruik. Kalbitz wil met zijn onderzoek ook de dynamiek van stofstromen in natuurlijke en antropogene ecosystemen bestuderen. Daarnaast wil hij zich bezighouden met de factoren en processen die dergelijke stofstromen reguleren. Opgeloste organische stof vormt een drijvende kracht binnen de ecosystemen en is tegelijkertijd een uitstekend medium om verschillende schaalniveaus en onderzoeksdisciplines met elkaar te verbinden.

Van 1993 tot 1998 werkte Kalbitz bij het Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig-Halle in Duitsland waar hij in 1996 promoveerde in de bodemkunde. Vervolgens verhuisde hij naar de Universiteit van Bayreuth waar hij in 2004 zijn Habilitation afrondde. Kalbitz is Associate Editor van het internationale wetenschappelijke tijdschrift Biogeochemistry.