Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. H. Brinkman (1958) is benoemd tot hoogleraar Tekstoverlevering en teksteditie, in het bijzonder van de Middeleeuwen, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dhr. dr. H. Brinkman (1958) is benoemd tot hoogleraar Tekstoverlevering en teksteditie, in het bijzonder van de Middeleeuwen, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Herman Brinkman gaat zich in onderwijs en onderzoek bezighouden met de problematiek rond tekstoverlevering en teksteditie van Middelnederlandse bronnen, zoals die zich met name voordoet in de periode van het handgeschreven boek. Hij zal daarbij aandacht besteden aan voor de Middeleeuwen kenmerkende fenomenen als tekstuele instabiliteit, variabiliteit, tekstclustering en de daaraan verbonden sociaal-institutionele dimensies. De relatie tussen het boek als historische fixatie van teksten en tekstconglomeraten, en het dynamische proces van transmissie en verspreiding heeft in het bijzonder zijn aandacht. Daarbij zal Brinkman zoeken naar wegen om het onderzoek naar verzamelhandschriften, dat een centrale plaats inneemt, optimaal af te stemmen op de hedendaagse editiepraktijk. Tevens zal hij veranderingen in mogelijkheden en beperkingen bij het editeren betrekken op het beoogd functioneren van tekstedities binnen het onderwijs, de culturele educatie en als instrumenten voor wetenschappelijke analyse. Brinkman zal zich ook richten op het internationale debat over tekstoverlevering, bijvoorbeeld dat gevoerd wordt met betrekking tot de ontwikkelingen ingegeven door digitaliseringstechnieken.

Brinkman gaat colleges geven binnen het onderwijsaanbod van de afdeling Neerlandistiek. Dit onderwijs is niet alleen van belang voor studenten Nederlands, maar ook voor studenten Neo-Latijn, de moderne vreemde talen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Muziekwetenschap, Religiestudies en Wijsbegeerte. Ook zij maken gebruik van middeleeuwse en vroegmoderne handschriftelijke bronnen.

Brinkman studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA. In 1997 promoveerde hij cum laude, ook aan de UvA, bij prof. dr. Herman Pleij op het proefschrift Dichten uit Liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Sinds 2000 werkt hij bij het Huygens Instituut van de KNAW, eerst als wetenschappelijk projectmedewerker en vervolgens als onderzoeker bij de afdeling Middeleeuwen/Renaissance. Tegenwoordig is Brinkman senior onderzoeker en leidt hij de projectclusters ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden' en ‘Transnationale Cultuuroverdracht'. Daarnaast is hij bestuurslid van de European Society for Textual Scholarschip en lid van de projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse medioneerlandistiek.

Over het Huygens Instituut

Het Huygens Instituut verricht onderzoek op het gebied van literatuur- en wetenschapsgeschiedenis en ontsluit tekstuele bronnen, vaak in de vorm van tekstedities. Informatietechnologie speelt een belangrijke rol in het onderzoek van het Instituut, dat ongeveer vijftig medewerkers telt. Zie onderstaande verwijzing voor meer informatie over het Huygens Instituut.