Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. J. Hinloopen is benoemd tot hoogleraar Industriële Organisatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. prof. dr. J. Hinloopen (1968) is benoemd tot hoogleraar Industriële Organisatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Jeroen Hinloopen richt zijn onderzoek de komende jaren vooral op twee onderwerpen. Ten eerste de relatie tussen verzekeringsmarkten enerzijds en de werking van product- en dienstenmarkten anderzijds. Daarbij staat zijn in 2007 geformuleerde verzekeringsparadox centraal. Hij stelt daarin dat verzekeringsmaatschappijen baat hebben bij grote schades omdat die consumenten aanmoedigen om een verzekering af te sluiten. Een vrije verzekeringsmarkt leidt dan niet automatisch tot een verlaging van de totale schadelast. Ten tweede zal Hinloopen verder gaan met zijn experimenteel onderzoek naar de werking van imperfect concurrerende markten. Hij spitst zijn onderzoek toe op gedragingen die op gespannen voet staan met de mededingingswet, zoals misbruik van een dominante machtpositie en kartelvorming. In het verleden heeft Hinloopen onderzoek gedaan naar de economisch strategische aspecten van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek & ontwikkeling (O&O), en naar het optimale beleid om private O&O-uitgaven te stimuleren. Ook heeft hij bijdragen geleverd op het terrein van productdifferentiatie, stilzwijgende samenspanning, en het meten van comparatief voordeel.

Voordat Hinloopen in 2000 als universitair docent in dienst trad van de UvA, is hij verbonden geweest aan de universiteit van Kopenhagen en de Technische Universiteit Delft. Ook was hij onderzoeker bij de Nederlandsche Bank en senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken. Hinloopen is medeoprichter van het Economics Network for Competition and Regulation (ENCORE) en sinds 2006 is hij als hoogleraar Industriële Organisatie verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is tevens fellow van het Tinbergen Instituut, van ENCORE, en van het Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE). In 2007 was Hinloopen voorzitter van de syllabuscommissie Economie van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Deze commissie heeft het rapport van de tweede commissie Teulings over de onderwijsvernieuwing economie vertaald naar de eindtermen voor het centraal schriftelijk eindexamen economie vwo en havo.