Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. E.F. Loos is benoemd tot bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. E.F. Loos (1963) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege ANBO, de grootste ouderenbond van Nederland.

Eugène Loos houdt zich in zijn onderzoek bezig met het gebruik van oude en nieuwe media door ouderen. Hij doet daartoe onder andere onderzoek naar gebruiksvriendelijke websites voor ouderen en hun navigatiegedrag. Loos wil inzicht geven in de manier waarop een toegankelijke informatievoorziening ontwikkeld kan worden voor een pluriforme groep van ouderen. Vanuit een maatschappelijk gezichtspunt is het in het licht van de toenemende vergrijzing belangrijk dat publieke en private organisaties de komende jaren beleid ontwikkelen voor het realiseren van op maat gemaakte diensten en producten voor ouderen. Het is cruciaal dat informatiebronnen toegankelijk zijn voor een pluriforme groep van ouderen. Te vaak worden ouderen namelijk als een homogene groep beschouwd. Loos stelt dat de verschillen tussen populaties van ouderen erkend moeten worden. Om een adequaat dienstenniveau te bereiken is onderzoek nodig naar de rol van oude en nieuwe media als informatiebron voor verschillende groepen ouderen (bijvoorbeeld mannen, vrouwen, hoog- of laaggeschoold, immigranten en autochtonen).

Loos is sinds 1988 werkzaam aan de Universiteit Utrecht (UU), eerst als docent bij de Faculteit der Letteren en het Centrum voor Beleid en Management. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de UU, achtereenvolgens als universitair docent/onderzoeker en universitair hoofddocent. Hij is onder andere coördinator van de bachelor Communicatie en van de master Communicatie, Beleid en Management. Loos is lid van de door de KNAW geaccrediteerde Research School for Resource Studies for Development (CERES) en van de Alliantie Vitaal Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hij coördineert het onderzoeksproject ‘The future in young and old hands: towards an inclusive broadband society', dat onderdeel is van het EU-onderzoeksnetwerk ‘European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research'.