Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. W.R.E. Velema is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedtheorie en geschiedenis van de Geschiedschrijving (Jan Romein leerstoel) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

dhr. prof.dr. W.R.E. Velema
Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. W.R.E. Velema (1955) is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedtheorie en geschiedenis van de geschiedschrijving (Jan Romein leerstoel) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Amsterdamse Universiteits-Vereniging.

Wyger Velema is gespecialiseerd in de geschiedenis van het achttiende-eeuwse politieke denken. Als Jan Romein hoogleraar zal hij zich in zijn onderzoek vooral richten op de ontwikkeling van de Nederlandse geschiedschrijving in de zeventiende en de achttiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen historiografie, politiek en politiek denken in dit tijdvak.

De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën was in het vroegmoderne Europa in meerdere opzichten een uitzonderlijke staat. Zij was niet alleen geboren uit een opstand, maar kende bovendien, in een tijdvak waarin het koninklijk absolutisme internationaal steeds meer de norm werd, een republikeinse regeringsvorm. Deze bijzondere politieke omstandigheden gaven een duidelijk eigen karakter aan het politieke denken en de geschiedschrijving, die in belangrijke mate draaide om de vrijheid die karakteristiek werd geacht voor republieken. De geschiedschrijving bleef, mede vanwege deze dominante thematiek, lange tijd in de ban van het humanisme en van de republikeinse geschiedschrijving van de klassieke oudheid. Zelfs de moderniserende geschiedschrijving van de Nederlandse Verlichting stond nog vooral in het teken van de republikeinse vrijheid. Deze politieke dimensie van de vroegmoderne Nederlandse geschiedschrijving zal de komende jaren centraal staan in Velema's onderzoek.

Velema, die aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) promoveerde bij historicus J.G.A. Pocock, is sinds 1987 als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1991 tot 1994 was hij als research fellow werkzaam voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is bestuurslid van de History of Political and Social Concepts Group en redactielid van Brill's Studies in the History of Political Thought. Velema heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder Republicans. Essays on Eighteenth-Century Dutch Political Thought (2007).