Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. R. J. van der Veen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis en theorie van de internationale betrekkingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. R. J. van der Veen (1957) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis en theorie van de internationale betrekkingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). Roel van der Veen volgt Bart Tromp op, die in 2007 overleed.

Roel van der Veen heeft zijn beleidswerk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken altijd gecombineerd met wetenschappelijk werk. De thematiek had gewoonlijk te maken met zijn internationale werkterrein: de ontwikkeling van en betrekkingen met Afrika en Azië. Hij neemt staten en de elites die deze staten leiden tot uitgangspunt van zijn analyse. Deze staten in Afrika en Azië zijn het product van de verbinding tussen de binnenlandse ontwikkelingen en de internationale omgeving. Zij zijn de belangrijkste schakel tussen binnen- en buitenland, en bepalen in belangrijke mate de ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal en cultureel terrein. Omgekeerd worden zij weer door die ontwikkelingen gevormd. In 2002 publiceerde Van der Veen zijn boek 'Afrika van de Koude Oorlog naar de 21ste eeuw', dat langs deze weg wil verklaren waarom de leefomstandigheden op dat continent in de afgelopen decennia niet zijn verbeterd. Het boek kreeg vertalingen in het Engels, Frans en Chinees. Momenteel werkt Van der Veen aan wat de tegenhanger van zijn Afrikaboek moet worden: een boek met een gelijksoortige analyse, maar dan over de vraag waarom Azië wél moderniseert. Dit boek zal vermoedelijk eind 2009 verschijnen.

Van der Veen zal in zijn colleges de interactie tussen de Westerse en niet-Westerse wereld centraal stellen. Wat betekenden deze relaties voor de ontwikkeling van de Aziatische en Afrikaanse landen? Wat is het verband tussen internationale betrekkingen en modernisering? Waarom kunnen de gevolgen van de contacten zo uiteenlopen? In hoeverre bepalen internationale contacten de levens van miljoenen mensen in Azië en Afrika en wat heeft dat weer voor gevolgen voor de internationale machtsverhoudingen? Hoe zal de opkomst van Azië het internationaal bestel beïnvloeden en hoe zal Afrika, met zijn uitblijvende modernisering, daarin passen?

Sinds 2007 is Roel van der Veen de wetenschappelijk raadadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij nu ruim twintig jaar werkzaam is in verschillende functies in binnen- en buitenland. Zo werkte hij bij de stafeenheid strategische beleidsplanning, bij de directies Afrika en Azië, en als politiek secretaris op de ambassade in Jakarta. Ook was hij secretaris van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Van der Veen promoveerde in 2004 in de geschiedenis op de desintegratie van staten in Afrika, tussen 1957 en 2003. Hij studeerde geschiedenis (cum laude), medicijnen en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.