Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. R. van Ree is benoemd tot bijzonder hoogleraar Moleculaire en Translationele Allergologie aan de Faculteit der Geneeskunde.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. R. van Ree (1956) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Moleculaire en Translationele Allergologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Het onderzoek van Ronald van Ree beweegt zich in grote lijnen rond twee vragen. Waarom worden sommige mensen allergisch en anderen niet? En waarom induceert blootstelling aan sommige eiwitten allergie terwijl andere eiwitten dat niet doen? Allergie wordt veroorzaakt door zogeheten IgE-antistoffen tegen allergeenmoleculen in de omgeving of in voeding. Het inductieproces van IgE-antistoffen, sensibilisatie, wordt beïnvloed door genetische aanleg, timing en mate van blootstelling aan allergeenmoleculen. Maar ook door hun fysisch-chemische en biochemische eigenschappen, en de context waarin blootstelling plaatsvindt. Bij dit laatste richt Van Ree zijn aandacht voornamelijk op de rol van (chronische) infecties, blootstelling aan niet-pathogene microbiële producten, en dieet. Veel van zijn werk is gericht op de identificatie en gedetailleerde karakterisatie van allergeenmoleculen en de antistofrespons die zij opwekken. Een eenmaal opgewekte IgE-respons kan zich vertalen in milde dan wel ernstige vormen van allergie, maar een klinisch relevante reactie kan ook volledig uitblijven.

Van Ree onderzoekt eveneens welke factoren de ernst of het uitblijven van een allergische reactie bepalen. Voor het antwoord op deze vraag bestudeert hij de eigenschappen van allergeenmoleculen en van de opgewekte antistoffen. Ook bij de inductie van symptomen bekijkt hij welke rol infecties hierin spelen. Een recent door Van Ree gecoördineerd EU-project richt zich op de ontwikkeling van immunotherapie voor de behandeling van voedselallergie op basis van langs biotechnologische weg verkregen hypoallergene varianten van belangrijke voedselallergenen.

Van Ree is sinds 2005 werkzaam als universitair hoofddocent bij het AMC, waar hij eveneens hoofd van het laboratorium voor allergieonderzoek is. Voor die tijd was hij hoofd van het Allergy Research Laboratory van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening in Amsterdam. Van Ree is onder meer fellow van de American Academy of Allergy, Asthma and Immunology en lid van de European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).