Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. Prof. dr. B. Roessler is benoemd tot hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Mw. Prof. dr. B. Roessler (1958) is benoemd tot hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Beate Roessler heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar het ethische belang van privacy. In haar boek over de waarde van privacy, dat in 2001 in het Duits verscheen bij uitgeverij Suhrkamp en in het Engels in 2005 door Polity-Press werd uitgegeven, argumenteert zij dat de bescherming van privacy in liberaal-democratische samenlevingen constitutief is voor de bescherming van individuele vrijheid. Wordt privacy aangetast - zoals dit bijvoorbeeld in veel westerse landen door de wetgeving na de aanslagen van elf september is gebeurd - wordt ook de individuele vrijheid aangetast. Privacy is dan ook het thema van een recent gehonoreerd NWO-project, waar Roessler leiding aan geeft (Social Dimensions of Privacy).

Verder doet Roessler onderzoek naar theorieën over autonomie, onder meer over autonomie en de moraal van persoonlijke relaties. Tot haar meest recente publicaties hoort de redactie (met Axel Honneth) van het boek Von Person zu Person. Zur Moralitaet persoenlicher Beziehungen (Suhrkamp, 2008). Ze is van plan om een interdisciplinaire Masteropleiding Philosophy and Public Affairs op te richten. Onder deze titel organiseert zij regelmatig een jaarlijkse reeks van lezingen voor de Amsterdam School of Cultural Analysis met sprekers uit het binnen- en buitenland.

Roessler is sinds 1997 universitair hoofddocent Wijsbegeerte aan de UvA. Ze is tevens bijzonder hoogleraar Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de stichting Socrates bij de Universiteit Leiden. Voorheen doceerde ze aan de universiteiten van Bremen en Berlijn, waar ze op de Vrije Universiteit in 1988 promoveerde. In 2003 en 2004 was ze verbonden aan het Wissenschaftskolleg (Institute for Advanced Study) in Berlijn. Roessler is bestuurslid van de Vereniging van Ethici in Nederland en redacteur van de European Journal of Philosophy.