Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. A.J. Verhoeven is benoemd tot hoogleraar Medische Biochemie, in het bijzonder het celmetabolisme, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. A.J. Verhoeven (1955) is benoemd tot hoogleraar Medische Biochemie, in het bijzonder het celmetabolisme, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Arthur Verhoeven heeft zich na zijn promotie aan de UvA in 1986 (Hormonal Effects on mitochondrial metabolism in rat liver) gericht op het onderzoek aan leukocyten (witte bloedcellen) en met name op de activatie van het zuurstof metabolisme in deze cellen, dat essentieel is bij onze afweer tegen infecties. Dit onderzoek verrichtte hij als fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen op de afdeling Bloedcelchemie van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB). In 1996 werd hij hoofd van de afdeling Transfusietechnologie van het CLB en leidde hij onderzoek aan de twee voornaamste bloedcelproducten gebruikt voor transfusie, te weten rode bloedcellen (nodig voor zuurstof transport) en bloedplaatjes (nodig voor de stolling).

Op 1 juli j.l. is Verhoeven teruggekeerd bij de vakgroep Medische Biochemie waar hij als onderzoeker is opgeleid. Hij zal zich daar gaan bezig houden met de opheldering van factoren die een rol spelen bij het Metabool Syndroom, een combinatie van aandoeningen optredend bij overgewicht, en de daarbij optredende resistentie voor insuline. Bij dit onderzoek zullen bloedcellen als metabole indicatoren worden gebruikt en zal met systeembiologische benaderingen de groeiende hoeveelheid data op dit gebied worden geanalyseerd.

Verhoeven heeft meer dan 140 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van leukocyten activatie, rode bloedcel metabolisme en de biologie van bloedplaatjes, onder meer in tijdschriften als Blood, Journal of Biological Chemistry en de Journal of Immunology. Hij was van 1992 tot 1996 bestuurslid van de European Society for Clinical Investigation (ESCI) en van 2003 tot 2005 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bloedtransfusie (NVB).