Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. mr. E. Bauw is benoemd tot hoogleraar Rechtspleging aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. dr. mr. E. Bauw (1962) is benoemd tot hoogleraar Rechtspleging aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Eddy Bauw streeft in zijn onderzoek naar verbreding van de wijze waarop naar de rechtspleging wordt gekeken. Die verbreding geldt enerzijds de rechtswetenschappelijke discipline: niet een rechtsgebiedspecifieke benadering staat voorop, maar een integrale. Anderzijds gaat het erom te onderzoeken welke inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines relevant (kunnen) zijn. Bauw wil deze inzichten in kaart brengen en bruikbaar maken voor de rechtspleging. Ook probeert hij onderzoekers uit die andere wetenschapsgebieden te interesseren voor onderzoek op het terrein van de rechtspleging en daarmee een verbinding tot stand te brengen. Bauw is bij dit alles vooral geïnteresseerd in de bijdrage die de rechtspleging kan leveren aan het oplossen van problemen van burgers en samenleving.

Bauw heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in het bijzonder op het gebied van milieurecht, aansprakelijkheidsrecht, rechtspraak en rechtspleging. Hij promoveerde in 1994 cum laude aan de UvA en is sinds 2002 werkzaam als raadadviseur en plv. hoofd van de Afdeling Ontwikkeling van de Raad voor de rechtspraak. Voordien was hij wetgevingsjurist en raadadviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 's-Gravenhage.